Genåbning af Aarhus Å

Lodrette og vandrette forskydninger udnyttes til trappeanlæg og opholdspladser i varierende udformninger. Centralt er anlagt en vandtrappe der udgør et levende mødested i byen.

Fakta

Projekt: Genåbning af Aarhus Å

Rolle: Landskabsarkitekt

Størrelse: 110 mio. kr

Lokalisering: Aarhus

Bygherre: Aarhus Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Genåbningen af Aarhus Å har givet ny vitalitet til Aarhus Bymidte. Hvad der tidligere var en hårdt belastet trafikåre med gods til havnen, er idag blevet et værdifuldt strøg med cafeér, restauranter og butikker, hvor man mødes, snakker og handler. Tegnestuen fik til opgave at udarbejde en helhedsplan med manualer for beplantning, belægning, belysning og trappeanlæg. I helhedsplanen blev der lagt vægt på at skabe varierende temaer, er der på forskelligvis satte fokus på at skabe sammenhæng og kontakt mellem vand og land.

Efterfølgende projekterede tegnestuen det nye gågadeforløb Søndergade og Åboulevarden. På Åboulevarden er genåbningen af Aarhus Å er det centrale ellement. Lodrette og vandrette forskydninger udnytter åkassens vægge til trappeanlæg og opholdspladser i varierende og originale udformninger. Centralt er anlagt en vandtrappe, hvis perlende vand lydmæssigt står i kontrast til åens rolige løb. Der er lagt vægt på at give byrummet en kvalitativ, helstøbt og sammenhængende karakter ved at anvende granitmaterialer i varierende funktioner, farver og mønstre.