0 af 0 for ""

Luftfoto af Thomas B. Thriges Gade

Odense

Thomas B. Thriges Gade

En grøn og alsidig bydel heler Odense

300 ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere fra Sweco har været med til at genskabe historiske tværforbindelser i Odenses gamle centrum og skabe nye grønne byrum med plads til byens liv.

Vinder af Projektudviklingsprisen ved Building Awards 2022.

Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par
Thomas B. Thriges Gade gågade
Thomas B. Thriges Gade fodgænger
Lokation
Odense
Bygherre
Odense Kommune | Realdania
Areal
51.000 m²
Rådgiverrolle
Ingeniør-, Byplan- og Landskabsarkitektrådgivning
Status
Realiseret, 2021
Verdensmål
11

Fokus på sammenhænge og et varieret byliv

Gennem 50 år skar den firesporede Thomas B. Thriges Gade Odenses ældste bydel over i to. 25.000 biler i døgnet skabte en effektiv barriere for udviklingen af bylivet i hjertet af Odense.

I samarbejde med Odense Kommune og Realdania som bygherre har 300 af vores eksperter inden for ingeniørydelser, landskabsarkitektur og byplanlægning været med til at transformere Thomas B. Thriges Gade til en sammenhængende, bilfri bydel med nye pladser og byrum.

Området indeholder fire nye kvarterer og otte nye byrum. Bydelens samlende identitet er et grønt og frodigt landskab – på bygninger, tage, balkoner og i byens rum. Dertil kommer letbanen, som snor sig gennem bydelen og kobler den nye bebyggelse på sig.

Der var engang en firesporet gennemfartsvej … Efter en næsten eventyrlig forvandling er Thomas B. Thriges Gade i dag en levende og smuk bydel, som Odense Kommune og byens borgere er stolte af – og glade for.

Ikonisk parkeringskælder sikrer nem tilgængelighed

Som en del af projektet har de gamle vej- og tunnelkonstruktioner i området fået nye værdiskabende funktioner. Thomas B. Thriges Gade-tunnellen, som tidligere førte to af de fire vejspor under Øster Stationsvej, fungerer i dag som nedkørsel til et parkeringsanlæg med 1.000 parkeringspladser. Parkeringsfaciliteterne sikrer tilgængelighed for borgere og besøgende samtidig med, at byrummene ovenover holdes fri for gennemkørende trafik.

Parkeringskælderen er udformet med et smukt ovenlys og et karakteristisk, gulmalet design. Mere end 20 trappetårne gør det nemt at komme op i bymidten, når bilen er parkeret og giver direkte adgang til musik-, teater- og konferencehuset Odeon og det nye H. C. Andersens Hus.

Parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade - Sweco Danmark
Parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade - Sweco Danmark
Parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade - Sweco Danmark
Fodgængere, cyklister og offentlig transport i centrum

De mange nye byrum giver plads til leg og udfoldelse, men også ro og nærvær. Udformningen understøtter færdsel til fods og på cykel via den nye supercykelrute fra nord til syd, mens busser og den nye letbane er prioriteret frem for biler.

Oaser i det urbane landskab

Det urbane landskab overrasker med oaser af grønne byrum – ikke mindst Rosenhaven i H.C. Andersen Kvarteret, der med en bred sammensætning af planter og blomster er et eventyrligt åndehul midt i byen. I de sydlige byrum er naturen omkring Odense Å trukket op til bymidten med beplantning på Albani Torv.

Arkitektur og materialer genskaber forbindelser

Et af de vigtigste formål med projektet har været at kæde de gamle bydele sammen på ny via arkitektur, gadepassager, materialer og klinkefarver. Odense har sin helt egen klinketype, der i forskellige variationer er brugt i hele området. Vores landskabsarkitekter har arbejdet med røde og mørke nuancer og forskellige mønstre i belægningen for at signalere, om det er fodgængere eller cyklister, der har fortrinsret i et område.

Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering foregår ved hjælp af grønne tage og LAR-løsninger i terrænet. Eksempelvis vil de nedsænkede cykelstier ved ekstreme vejrhændelser lede regnvand til Rosenhaven, hvor vandet samles i en faskine med overløb.

Thomas B. Thriges Gade cykelsti
Thomas B. Thriges Gade hædret med Æreskalejdoskopet 2020

Arkitektforeningen tildelte i 2020 Odense Kommune bygherreprisen ”Æreskalejdoskopet” for et særligt vellykket byudviklingsprojekt.

”Thomas B. Thriges Gade er et utrolig visionært projekt og et pragteksempel på, hvor vigtigt det er for byudviklingen og kvaliteten af bygninger og byrum, at der står visionære bygherrer bag, som tør holde fast ved visionerne og planerne fra de første idéer, til det hele står opført. Det har de gjort i Odense, hvor planerne har overlevet skiftende byråd og de udfordringer, som et stort byomdannelsesprojekt som dette nødvendigvis vil møde undervejs.” Kristine Leth Juul, næstformand for Akademisk Arkitektforening.

Æreskalejdoskopet tildeles offentlige myndigheder og institutioner eller private virksomheder og enkeltpersoner, som på inspirerende vis har arbejdet med arkitektonisk kvalitet til værdi for samfundet.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.