0 af 0 for ""

Randselva Bro

Transport og infrastruktur

Digitalisering af anlægsprojekter

Digitalisering er med til at øge gennemsigtigheden i anlægsprojekter til fordel for alle byggeriets parter, og i Sweco rådgiver vi både små og store organisationer om de digitale muligheder i bygge- og anlægsbranchen.

Hvad enten vi yder strategisk digital rådgivning eller arbejder med digital projektering af anlægsprojekter, arbejder vi med gennemprøvede processer og procedurer, og skræddersyer den rette digitale tilgang og løsning til vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi har også et tæt samarbejde på tværs af vores Sweco-kontorer i hele Europa, hvor vi sammen udvikler state-of-the-art digitale løsninger.

20

BIM-specialister

Ystad Havn Sverige
Ystad Havn mole
Kalundborgmotorvejen Sjælland
Kalundborgmotorvejen
Randselva Bro Norge
Randselva Bro beregning 4

Digital rådgivning

Digitaliseringsstrategier

Vores BIM-konsulenter hjælper offentlige og private kunder med den digitale transformation. Vi rådgiver bl.a. om gevinsterne ved forskellige digitaliseringsredskaber, hjælper med at vælge den rette IKT-løsning og udarbejder din organisations – eller dit anlægsprojekts digitaliseringsstrategi. Vores BIM-konsulenter kan også skræddersy digitale uddannelsesforløb og workshops. Endeligt hjælper vi med at håndtere den daglige projekterings- og byggeledelse ifm. implementering af digitale løsninger og systemer.

BIM Execution Plan (BEP)

Når den digitale strategi er udviklet, hjælper vi med at udarbejde og facilitere en BIM Execution Plan (BEP), der viser, hvordan BIM kan brydes ned til valg af systemer, formater, roller, ansvar og deadlines – både for et konkret projekt, men også for en afdeling eller hel organisation.

IKT-ledelse og IKT-koordinering

IKT-ledelse og IKT-koordinering er en fast del af vores rådgivning på ethvert anlægsprojekt. Vores IKT-ledere sørger for, at der bliver handlet på planerne, og at indholdet i IKT-aftalen bliver koordineret og integreret på projekterne. IKT-lederne udfører kontroller, stikprøver og digitale design reviews, og står for dialogen med alle projektets interessenter samt sørger for, at de digitale krav og ønsker bliver integreret i både et aftaledokument og i udførlige arbejdsprocesser.

Digital projektering af anlægsprojekter i 3D

Digital projektering af anlægsprojekter i 3D

Digitale værktøjer minimerer behovet for justeringer, giver et bedre datagrundlag og er garant for, at det, vi designer, kan bygges. 3D-modellering gør det samtidig nemmere at se, hvad der bliver bygget, før det bygges. Endelig kan de digitale værktøjer optimere ressourcekrævende arbejdsgange og minimere materialeforbrug og transport til gavn for både miljø og økonomi.

BIM, simulering af tid, udførelsestakt og økonomi

I Sweco anvender vi BIM-værktøjer til at analysere, simulere og visualisere bygninger eller anlæg for at se, hvordan løsningerne vil fungere i virkeligheden. I vores arbejde med BIM lægger vi vægt på at opstille processer, så data koordineres og forbindes rigtigt i modellerne, og vi samler relevant information – f.eks. om tid, priser og bæredygtighed. Vi arbejder desuden altid med åbne programmer for nemt at dele de digitale informationer med projektets parter. Vi har 20 BIM specialister.

Data håndtering/analyse – Common Data Environment (CDE)

Vores eksperter hjælper med at håndtere digitale data fra diverse BIM-modeller og kan arbejde med de fleste Common Data Environment-systemer (CDE). Datahåndtering er en fast del af ethvert BIM-projekt hos os, men vi kan også stille et CDE til rådighed som selvstændig ydelse, ligesom vi kan hjælpe med at implementere et CDE-system i en organisation.

Droneopmåling og databehandling

Vi råder over egne dronepiloter, der kan udføre droneopmålinger af eksisterende konstruktioner, landskab og til brug for spilddokumentation, og bruger opmålingerne til at bygge vores modeller op. Vi leverer både droneopmåling som en separat ydelse og som del af et større projekt.

Maskinstyring

Med maskinstyringsmodellering leverer vi effektivt data fra vores digitale modeller direkte til byggepladsen. Det hjælper til at optimere materialeforbrug, fordi modellen sikrer de rette udmålinger af materialer, f.eks. klippe-bukkelister. Vi kan også optimere jordudgravningsprocesser, da vi via modellen sender data om opgavernes udførelse direkte til maskinerne.

Parametrisk modellering

Parametrisk modellering er et avanceret design- og koderedskab, der giver os mulighed for løbende at tilføje og ændre i informationer, hvis der sker ændringer i byggeprocessen og analysere forskellige designalternativer selv sent i processen. Parametrisk modellering giver os også mulighed for tidligt at opdage fejl, eller se om der er ting i projektet, der bør ændres.

Digital Design Review

Vi udfører altid Digitale Design Reviews som led i en systematiseret proces for kvalitetskontrol af alle vores projekter og for at sikre bygbarhed. Vi hjælper med at facilitere design reviews hos kunder og samarbejdspartnere og udfører desuden digitale design reviews som tredjepart.

Michael Jepsen

Projektdirektør / Infrastruktur, Vand & Miljø
Alexander Bennedsen

Alexander Skjøt Bennedsen

Teamleder / Bæredygtighed / Digitalisering

Interesseret i digitalisering af anlægsprojekter?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.