0 af 0 for ""

Vandforsyning i Yangon

Vand, Energi og Industri

Vandforsyning

Et af de hele store fokusområder for vandforsyningen i disse år er blødgøring af drikkevand.

Vi står for projekteringsledelsen af hele processen ved etablering af et nyt vandværk med fokus på tidlig inddragelse af relevante interessenter og aktører samt varetager byggeledelsen under udførelse.

Et andet vigtigt fokusområde er miljøfremmede stoffer i grundvandet, hvor vi bidrager med kortlægning og tiltag, der sikrer grundvandets kvantitet og kvalitet.

Udvalgte projekter

Modernisering af Værket ved Søndersø Søndersø
Søndersø Vandværk nedrives
Forbedring af vandforsyning i Yangon Myanmar
Myanmar projekt overview 2

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Boringsnære beskyttelsesområder er et vigtigt redskab for kommunerne, når grundvandet skal beskyttes. Vi beregner områderne og bistår kommunerne efter behov med lodsejerforhandlinger med baggrund i eksisterende data som hydrostratigrafiske modeller, pumpedata og grundvandsmodeller.

Grundvand og kortlægning

Kortlægning af grundvandets kvantitet og kvalitet er en kompleks proces, som indebærer mange discipliner som planlægning, miljøvurderinger, geologi, hydrogeologi, modelarbejde, grundvandskemi m.v. Sweco er en multidisciplinær virksomhed og råder derfor over alle nødvendige kompetencer til at løse opgaver på dette felt.

Kildepladser og kildepladsvurderinger

Kildepladserne er forsyningernes råvareområder. Vi råder over alle nødvendige kompetencer for at levere helhedsorienteret rådgivning. Herunder anlægsteknisk viden, procesviden, EL og SRO, geologi, geofysik, vandkemi, modellering og planlægning.

Struktur- og vandplaner

Struktur- og vandplaner danner fundamentet for vandets kredsløb. Begge plantyper adresserer fremtidens vandforsyning med hensyn til kvantitet og kvalitet samt den miljømæssige vurdering af indvindingen. Vi hjælper med at skabe det nødvendige overblik og rådgiver på strategisk og operationelt niveau. Vi har kompetente planfolk med erfaring i kommunal, regional og statslig planlægning og har løst mange opgave indenfor området.

Vandværker

Vi udarbejder asset management investeringsplaner for renovering eller udbygning af vandværker med fokus på at optimere totalomkostninger og investeringstidspunkt. Vi leverer bygherrerådgivning med alt fra idéoplæg, skitser, detailprojekt, udbud og kontrahering til byggeledelse og tilsyn. Vi trækker på specialistkompetencer med procesoptimering og blødgøring af drikkevand fra vores svenske kolleger, der har bygget adskillige blødgøringsanlæg i Sverige.

Vandledninger

Vi kortlægger og udarbejder tilstands- og risikovurderinger af eksisterende vandledninger og planlægger hvilke ledninger, der skal renoveres og udskiftes. Vi står for udbud, kontrahering, byggeledelse og tilsyn.

Internationale ydelser inden for vandforsyning

Vores internationale team arbejder på at sikre bæredygtige vandforsyningssystemer gennem teknisk assistance, masterplanlægning, projektforberedelse, idriftsættelse og andre ydelser. Gennem tæt dialog med lokale myndigheder og forståelse for lokale behov sigter vi mod at fremme en gnidningsfri og skræddersyet implementering af vandprojekter over hele verden.

Klaus Rosendal

Klaus Rosendal

Afdelingschef / Vand & Klima / Øst
placeholder small

Rani Shaba

Afdelingschef / Vand & Klima / Vest
Louise Skytte

Louise Skytte

Afdelingschef / Miljø
Heidi Stranddorff

Heidi Stranddorf

Teamleder / Miljø Øst
Vil du vide mere om vores ydelser inden for vandforsyning?
Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for vandforsyning. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.