0 af 0 for ""

Energiøen

Vand, Energi og Industri

Energi

Den grønne omstilling er drivkraften i udviklingen af fremtidens energisystem. Derfor tager vores rådgivning højde for, hvordan vores løsninger passer ind i et fleksibelt energisystem og kan fungere på tværs af sektorer.

Altid med afsæt i kundens udgangspunkt og behov.

Udvalgte projekter

Energiøen

Energiøen

Som rådgiver for Energistyrelsen er Sweco med til at forberede udbuddet af anlæg og ejerskab af Energiøen i Nordsøen. Energiøen er et pionerprojekt og en rollemodel for den grønne omstilling, som på sigt skal forsyne 10 mio. husstande med grøn elektricitet.

Energiøen i Nordsøen skal sikre, at Danmark høster sine unikke offshore vind-ressourcer på bedst mulig vis og samtidig udvikle sig til at blive en rollemodel for den grønne energiomstilling.

 

Energiøen
Coop – overskudsvarme Brøndby
Coops ferskvarelager
Skærbækværket Fredericia
Skærbækværket ved vandet
Norfors – fjernvarme Nordsjælland
Norfors screeningsværktøj

Strategisk rådgivning

Som en del af vores strategiske rådgivning hjælper vi med asset management og due dilligence. I den grønne omstilling kommer elektrificering til at fylde mere f.eks. i form af en elektrificeret varmeforsyning, men også helt generelt i energisystemet. Den udvikling tager vores rådgivning bestik af, når vi sparrer med kunderne om energistrategiske beslutninger, og når vi hjælper til i processen fra planlægning og implementering til udførelse og tilsyn. Læs mere om vores tilgang til strategisk rådgivning her.

Energistrategi og energiplanlægning

Sammen med kunden ser vi på behovet for at planlægge og håndtere udfordringer, så kunden kan gå fremtidens energisystem velforberedt i møde. Der kan f.eks. være behov for at udvikle en varmestrategi eller formulere et CO2-roadmap med ambitioner om at blive CO2-neutral. Her hjælper vi med konkrete tiltag til at blive netop det.

Energianlæg og energiproduktion

Vi leverer bygherrerådgivning, der omfatter alt fra design, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering med leverandør samt byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljø. Med scenarierne for fremtidens energisystem foran os hjælper vi kunderne med at se, hvilke behov der er for at gøre deres eksisterende produktion og anlæg klar til fremtiden. Vi kigger på mulighederne for at koble sektorer og lagre energi, da det kan være med til at balancere og udjævne produktionen.

Sektorkobling

Vi arbejder med sektorkobling bl.a. elektrificering, varmepumper, PtX og brint, CCS og CCU. Læs mere om vores rådgivning inden for sektorkobling her.

Energieffektivisering

Energieffektiviseringer bør være i fokus for alle, der vil opnå besparelser, optimere på ressourcer og gøre en indsats for klimaet. Vi hjælper kunderne med systemoptimeringer, der ofte medfører energieffektiviseringer. Det gælder for store systemer som energiinfrastruktur, sektorintegration samt industri- og produktionsanlæg som mindre systemer f.eks. i bygninger. Vi går helhedsorienteret til værks og bruger digitale værktøjer til at måle og identificere, hvor der med fordel kan sættes ind på såvel system- som komponentniveau.

E-roads til godstransport Danmark
Lastbiler på E-road
Analyse af placering af energiparker Lolland
Vindmøller
Grønt brintanlæg Benelux
Brint-anlæg i Benelux

Energiforsyning

Vi rådgiver primært indenfor fjernvarme samt gas- og elforsyning. Herunder bl.a. ombygninger, omlægninger og udbygninger af fjernvarme.

Fjernvarme og fjernkøling

Når vi planlægger opgaver med fjernvarme og fjernkøling, udarbejder vi strategiske energiplaner og projektforslag efter varmeforsyningsloven, herunder selskabs- og samfundsøkonomiske analyser. Vi rådgiver desuden om mulighederne for at introducere lave og ultralave temperaturer i fjernvarmenettet for at reducere driftsomkostninger. Vi projektleder, planlægger, designer og står for udbud og kontrahering af forsyningsnet og centraler. Under udførelsen står vi for byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljø. Vi har flere specialister bl.a. i forhold til at krydse jernbaner.

Elforsyning

Vi leverer strategisk energiplanlægning, som går på tværs af forsyningssektorerne. Med bred viden forstår vi at sammentænke og optimere flere forsyningsarter i vores projekter og er på den måde med til at fremme elektrificeringen i Danmark. Vi har stor erfaring indenfor elforsyningsprojekter, hvor vi f.eks. har stået for en stor del af kabellægningen i Danmark efter den store storm i 1999.

Gasforsyning

Vi har årelang erfaring med alt fra etablering af det danske naturgasnet til løbende udbygninger af nettet og senest omlægninger i forbindelse med nye infrastrukturprojekter. Vi projektleder, planlægger, designer og står for udbud og kontrahering af ledninger og regulatorstationer. Under udførelsen leverer vi alle ydelser indenfor byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljø.

Internationale ydelser inden for energi og bæredygtighed

Kontraktstyring, due diligence, forundersøgelser og kapacitetsopbygning er nogle af de ydelser, vi tilbyder inden for energisektoren i et internationalt perspektiv. Udover at fokusere på vindkraft, arbejder vi sammen med internationale finansieringsinstitutioner og lokale ministerier i Afrika, Asien, Latinamerika og Caribien for at fremme en mere bæredygtig fremtid.

Martin Jespersen

Martin Jespersen

Afdelingschef / Energi
Vil du vide mere om vores ydelser inden for energi?
Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for energi. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.