0 af 0 for ""

traffikplanlægning

Transport og Infrastruktur

Veje og trafikplanlægning

I Sweco tilbyder vi helhedsorienteret rådgivning indenfor anlægsprojektering og trafikplanlægning. På den måde sørger vi for at indtænke social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed ind i vores løsninger.

Vores vej- og trafikeksperter har mange års erfaring med rådgivning indenfor alle stadier af et anlægsprojekt. Fra kortlægning og analyse, borgerinddragelse og projektering til arbejdsmiljøkoordinering, tilsyn, og byggeledelse.

Når vores trafikplanlæggere og ingeniører rådgiver landets kommuner, regioner og udviklere om trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed er integration mellem forskellige transportformer og grøn mobilitet i højsædet. Og vi anvender altid BIM-processer og 3D CAD-modellering til at visualisere vores løsninger.

Vores kompetencer inden for vej- og anlægsprojektering spænder bredt fra trafikplanlægning og trafikanalyser, signalanlæg, kapacitetsberegninger og simuleringer, geometrisk design og dimensionering til udførelse af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner.

E20 Amagermotorvejen Sjælland
Øresundsmotorvejen
Avedøreruten Supercykelsti Storkøbenhavn
Avedøreruten cyklist under broen

Motorveje og veje

Når vi rådgiver om anlæg af motor- og omfartsveje, arbejder vi tæt sammen med Swecos andre eksperter indenfor bl.a. miljø og geoteknik. Det gør, at vi også kan hjælpe med relaterede miljøscreeninger og analyser, VVM-redegørelser samt stå for de geotekniske boringer.

Pladser og byrum

Når vi skaber eller transformerer pladser og byrum, arbejder vi tæt sammen med vores arkitekter og øvrige fagingeniører for at designe attraktive, funktionelle og trygge bymiljøer for alle. Vi rådgiver om anlæg af pladser og byrum med brugerne i fokus, og gennem borgerinddragelse og byrumsanalyser får vi indgående kendskab til behov og ønsker.

Cykelstier

Vores trafikplanlæggere og ingeniører har omfattende erfaring med at designe og projektere cykelanlæg i tæt bymæssig bebyggelse. Vi hjælper med alt fra idéudvikling til udførelse af alle former for cykelprojekter med særligt fokus på cyklisternes sikkerhed, tryghed og fremkommelighed – fra supercykelstier og cykelstier til skolevejsanalyser. Når vi planlægger nye cykelstier eller forbedrer eksisterende forhold, gransker vi trafikforhold og signaltekniske løsninger og indtænker adfærdskampagner, der kan fremme cyklismen.

Læs vores eksperters syn på, hvordan vi kan fremme og facilitere cyklisme i byerne i Swecos Urban Insight rapport Urban mobility on a human scale – promoting and facilitating active travel in cities

Byggemodninger for offentlige og private bygherrer

Vi har stor erfaring med byggemodninger og trækker her på vores mange års erfaring inden for jordhåndtering, jordbalance og vejprojektering af stamveje og lokalveje. For ethvert byggemodningsprojekt arbejder vi målrettet for at minimere ressource- og tidsforbruget, og dermed levere det mest omkostningseffektive og bæredygtige projekt.

Trafik og mobilitet

Vi hjælper med at udarbejde trafik- og mobilitetsplaner som administrativt grundlag for prioritering og planlægning af en kommunes indsatser til fremme af trafiksikkerhed og tryghed. Og vi kan også rådgive ud fra Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger. Planerne hjælper bl.a. med at afdække trafikale forhold samt opstille forbedringsforslag til for eksempel adfærdsregulerende kampagner eller konkrete anlægsprojekter, der øger trygheden og sikkerheden samt ansporer til at vælge mere bæredygtige transportformer.

Trafiksikkerhedsrevisioner, tilgængelighedsrevisioner og tilgængelighedsinspektioner

Vi tilbyder bred rådgivning indenfor trafiksikkerhed og tilgængelighed ved projektering af både større komplekse motorvejsanlæg til veje og stier i bynære områder og landområder. Vi har også erfaring med at udarbejde trafik- og tilgængelighedspolitikker, -planer og -handleplaner samt trafiksikkerhedsinspektioner af eksisterende anlæg.

Trafikafvikling

Vi har et stærkt hold af specialister i trafikafviklingsprojekter med erfaringer fra nogle af landets største trafikomlægningsprojekter, såsom metrobyggerierne, store motorvejsprojekter samt komplekse projekter i tætbebyggede områder med snævre forhold. Vi har også erfaring med projektering af signalanlæg bl.a. på baggrund af kapacitetsberegninger i DanKap, Vissim og Visum.

Vi hjælper desuden med:

– ITS, signaler og trafikmodellering
– Parkeringsanlæg
– Belægningsdesign
– BRT og letbaneløsninger

Internationale ydelser inden for veje

Swecos internationale afdeling har omfattende ekspertise til rådighed, der dækker alle aspekter af forskellige vejsystemer, forvaltninger og infrastrukturer rundt om i verden. Vi har en pluralistisk tilgang til vores vejprojekter og sikrer, at alle interessenter får en løsning, der integrerer moderne samfundskrav: mobilitet, økonomi, fleksibilitet og bæredygtighed.

Udbedring af gener og øget tryghed på strækningen

Supercykelstien Avedøreruten er en populær ring- og radialrute til Amager, der fortsætter ind til Ved Slusen i København S.

Jimmy Bloch Sørensen

Jimmy Bloch Sørensen

Afdelingschef / Vej
Mogens Møller

Mogens Møller

Afdelingschef / Trafik & Mobilitet

Vil du vide mere om vores ydelser inden for veje og trafik-planlægning?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.