0 af 0 for ""

Ibihaven

Bæredygtighed

LCA og EPD

Hvornår rammer dit byggeprojekt CO2-loftet?

Kravene til CO2e-udledning pr. m2 skærpes frem mod 2029, og allerede fra 2023 skal alle nye bygninger over 1.000 m2 dokumentere, at de maksimalt udleder 12 kg CO2e pr. m2 pr. år.

Med en tidlig indsats i dispositionsfasen kan Swecos LCA-specialister hjælpe dit projekt med at overholde lovkravene – med et blik for det fremtidige lavere loft.

Prøv også Swecos LCA-database

Skal dit projekt have udviklet en livscyklusvurdering (LCA)?

LCA
2023

Allerede næste år skal alle nye bygninger over 1.000 m2 dokumentere, at de maksimalt udleder 12 kg CO2e pr. m2 pr. år.

120

Sweco har erfaring med byggeriets klimapåvirkning gennem mere end 120 byggeprojekter

65

Vi har 65 medarbejdere på tværs af forretningen, der arbejder som bæredygtighedsledere, DGNB-konsulenter og auditorer mv.

Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
Agorahaverne Slagelse
Ibihaven
Gellerup Ny Skole Aarhus
Gellerup Ny Skole visualisering
COOP365 Hvissinge
Visualisering af COOP365 i Hvissinge
Silkeborg Svømmecenter Silkeborg
Silkeborg Svømmehal
Plushusene Tårnby, Hedehusene, Nivå, Ballerup
Plushusene visualisering

Klimapåvirkning fra byggeri og materialer

I Sweco arbejder vi målrettet med byggeriets klimapåvirkning gennem livscyklusvurderinger (LCA) af byggeri og byggematerialer i de tidlige designfaser.

Bygninger og klimapåvirkning – LCA

Vi har erfaring med byggeriets klimapåvirkning gennem mere end 120 byggeprojekter fordelt på kontorer, boliger, daginstitutioner, nybyggeri og renovering. Vi har desuden erfaring med at udarbejde livscyklusvurderinger efter forskellige standarder fx den Frivillige Bæredygtighedsklasse, DGNB eller nationale standarder fra England, Sverige, Norge og Holland m.fl.

Materialer og klimapåvirkning – EPD

For at kunne beregne et byggeris klimapåvirkning retvisende er det afgørende, at der findes produktspecifikke miljøvaredeklarationer for de enkelte byggevarer eller brancher, kaldet branche-EPD’er. En miljøvaredeklaration – på engelsk Environmental Product Declaration (EPD) – udarbejdes gennem en livscyklusvurdering, som verificeres af en uafhængig tredjepart og udgives på en anerkendt EPD-platform fx EPD-Danmark.

I Sweco udarbejder vi miljøvaredeklarationer på byggevarer og bistår også med rådgivning om hvorledes producenten kan optimere produktionen, så klimapåvirkningen og andre miljøbelastninger fra produktionen minimeres. Miljøvaredeklarationerne kan bruges af LCA-konsulenter, arkitekter og ingeniører og indgår typisk i beregningen af en bygnings klimapåvirkning gennem en bygnings-LCA, som bl.a. udarbejdes i forbindelse med en DGNB-certificering af et byggeri og klimakravet i bygningsreglementet der trådte i kraft 1. januar 2023. Ved at arbejde på tværs af forskellige typer livscyklusvurderinger skaber vi stor værdi, som vores kunder drager nytte af i rådgivningen.

Frivillig lavemissionsklasse

Der indføres en frivillig lavemissionsklasse i bygningsreglementet med fastsatte grænseværdier for CO2-udledning, som skærpes hvert andet år frem mod 2029.

Beregningen udføres efter metoden i bygningsreglementet fra 2023.

For at overholde klassen i 2023 må byggeriet ikke udlede mere end 8 kg CO2-ækv./m2/år.

 

 

 

Klima krav i bygningsreglement 2023

Der kommer to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023:

Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen

Nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år

Fra 2025 ændres reglerne igen. Her vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen, uanset størrelse. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet.

Frivillig Bæredygtighedsklasse

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri – for at sikre en grøn omstilling af byggeriet.

Vejledningen om den frivillige bæredygtighedsklasse er et selvstændigt og frivilligt redskab til at gøre byggeriet mere bæredygtigt end det, der følger af kravene i bygningsreglementet. Klassen er lige nu i en testfase, som løber til november 2023.

Et af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse er et LCA-krav. Det er dog ikke enslydende med det krav om en klimaberegning, der indføres for nybyggeri i bygningsreglementet fra 2023. Bl.a. bliver der i bygningsreglementet ikke krav om at medregne klimapåvirkninger fra selve byggeprocessen ved transport samt opførelses- og monteringsarbejde (beregningsmodulerne A4 og A5).

EPD Danmark

EPD Danmark udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer iht. kravene i den europæiske standard EN15804. Organisationen arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber.

 

Find yderligere viden og eksempler om de kommende CO2-krav i bygningsreglementet (både krav om CO2-loft og den frivillige lavemissionsklasse) på https://byggeriogklima.dk/

Mød vores specialister

Vores voksende team af specialister på tværs af landet har erfaring med at udarbejde livscyklusvurderinger for bygninger og materialer. Vi står klar til at rådgive dig om at minimere dit projekts klimapåvirkninger.

Christine Collin

Christine Collin

Teamleder / Bæredygtighed Øst
Allan Hesselholdt

Allan Hesselholt

Teamleder / Bæredygtighed Vest / DGNB Auditor
Nana Lin Rasmussen

Nana Lin Rasmussen

Bæredygtighedsingeniør / LCA-konsulent
Rikke Schack

Rikke Schack

Bæredygtighedsingeniør / LCA-konsulent
Rasmus Sunesen

Rasmus Sunesen

Civilingeniør / Bæredygtighed
Morten Ryberg

Morten Ryberg

Senior bæredygtighedsspecialist / Bæredygtighed
Interesseret i LCA og EPD?
Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.