0 af 0 for ""

Solceller mod blå himmel

Vand, Energi og Miljø

Sektorkobling

Det stigende samspil mellem sektorer – drevet af den grønne omstilling – danner grundlag for et mere fleksibelt og dynamisk energisystem med mulighed for at integrere de vedvarende energikilder.

Sektorkoblingen er afgørende for en vellykket integration af VE-energi til energisystemet og bl.a. vores fjernvarmesystem, men giver også muligheder i forhold til at bruge gasnet som lager ved metanisering. Vi arbejder også med PtX, f.eks. hvordan vi kan bruge vedvarende energikilder til produktion af flybrændstof.

Faxe Spildevand Faxe
Åløb ved et hus 2
Nytænkende varmecentral for Lalandia Søndervig
Lalandia visualisering

Elektrificering og varmepumper

Vi leverer bygherrerådgivning og sparring i forbindelse med varmepumper og elektrificering. Systemsammensætning, kravspecifikationer, projekteksekvering og opfølgning er blot nogle af de områder, vi arbejder med. Vi ser på nye kilder til varmepumper f.eks. koldt drikkevand, spildevand, geotermi eller andre kilder og kombinerer det med varmepumper drevet af vedvarende energi. Vi hjælper vores kunder fra A-Z med projektplaner, en business case på projektet, krav- og udbudsmateriale samt den efterfølgende byggeledelse, tilsyn, commissioning og idriftsættelse.

Power-to-X og brint

Power-to-X-teknologierne er afgørende i den grønne omstilling for at nedbringe emissionerne for den tunge del af transportsektoren som fly, skibe og lastbiler. Teknologierne er desuden med til at balancere den stadig større andel af fluktuerende elproduktion fra specielt vind og sol. Brint, kvælstof og CO2 fra f.eks. biogas-forbrænding kombineres til de ønskede grønne produkter og brændstoffer som f.eks. ammoniak, e-metan og andre electrofuels. Vi er en del af udviklingen og rådgiver om de indledende studier og analyser til konkret bygherrerådgivning i forbindelse med implementering. Vi rådgiver desuden om infrastruktur, produktion og drift.

CCS (carbon capture and storage) og CCU (carbon capture and usage)

Carbon Capture and Storage (CCS) og Carbon Capture and Usage (CCU) er nødvendige tiltag i den grønne omstilling af især den tunge del af transportsektoren. Teknologierne er nødvendige ved affaldsforbrænding og andre centrale forbrændingsanlæg for at begrænse klimaeffekten og dermed leve op til de nationale og internationale klimaforpligtelser. Som én af Europas største spillere med rådgiverhuse i alle vesteuropæiske lande, nyder vi godt af vores mange europæiske kollegers erfaringer og kompetencer, som vi let kan forene og dermed dække alle discipliner og behov.

Konvertering, lagring og fleksibilitet af vores energibærere

Konverterings- og lagringsteknologier for alle forsyningsformer kommer til at spille en stadig større og afgørende rolle i vores grønne omstilling. Konvertering og lagring af vores energibærere giver os den nødvendige fleksibilitet for at kunne håndtere den fluktuerende produktion af især el baseret på vind og sol. Konverteringen af den grønne el til brint skal især bruges i PtX-teknologierne. Vi rådgiver kunder gennem omstillingen til et nyt energisystem og trækker på erfaringer og kompetencer fra vores kolleger i Europa.

Transport (elektrofuels)

Dekarbonisering af transportsektoren er afgørende for, at vi som nation kan leve op til vores klimaforpligtelser og målsætninger. Brint og elektrofuels produceres via PtX-teknologier og spås at få en afgørende rolle i den grønne omstilling af specielt fly, skibe og tung vejtransport. Ud over at samarbejde med vores søsterfirmaer i Europa arbejder vi også tæt sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner og indgår i udviklings- og demonstrationsprojekter. Ved siden af rådgivningen på konkrete projekter er vi også med til at drive udviklingen.

Sektorkobling mellem landbrug, industri m.m.

Landbrug, arealanvendelse og industri er områder, hvor klimatiltag er stærkt nødvendige. Gennem sektorkoblinger med især energisektoren bidrager vi med viden og rådgivning i et klimaperspektiv. Ammoniakproduktionen fra PtX-teknologier kan kobles til landbrugssektoren til gødningsformål, arealanvendelse til skovrejsning og/eller biomasseanvendelser, men også direkte til vores energisektor gennem anvendelse af halm og biomasse til kraftvarmeproduktion. Industriens overskudsvarme skal fremadrettet udnyttes bedre i varmesektoren via varmepumper. Vi arbejder desuden med integration af vandsektoren, hvor store varmepumper udnytter tilgængelig varme i undergrund (ATES-anlæg), spildevand og drikkevand.

Klaus Rosendal

Klaus Rosendal

Afdelingschef / Vand & Klima / Øst

Interesseret i sektorkobling?

Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores ydelser inden for sektorkobling? Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.