0 af 0 for ""

Østerport Station facade

Vand, Energi og Industri

Industrimiljø, risikovurdering og støj

Vores specialister rådgiver om alle områder inden for industrimiljø, og vi arbejder både for virksomheder og myndigheder.

Støj og vibrationer fra industri er ligeledes et vigtigt område for myndigheder, virksomheder og naboer. Swecos akustikafdeling, Acoustica, omsætter krav til støj og tal til en målrettet og handlekraftig plan for en virksomhed.

Modernisering af Østerport Station København
Østerport Station hall
Rigshospitalet, Nordfløjen København
Nordfløjen facade

Miljøansøgninger og miljøgodkendelser

Vi hjælper med at udarbejde ansøgninger og miljøtekniske beskrivelser. Vi udfører alle nødvendige beregninger og dokumenterer, at forventede vilkår kan overholdes. Når du får godkendelsen i udkast til gennemsyn, kan vi bestå med at vurdere, om vilkårene er praktisk operationelle. Vi assisterer desuden myndigheder med at udarbejde udkast til godkendelser og vilkår.

Spildevandstilladelser

Vi udarbejder ansøgninger om tilslutningstilladelser og udledningstilladelser, og vi hjælper myndighederne med at udarbejde godkendelser og vilkår.

Luftforurening og lugt

Vores ydelser omfatter alle opgaver i relation til luftforurening og lugt, blandt andet opstilling af måleprogrammer, vurdering af måleresultater, OML-beregninger samt tekniske og økonomiske vurderinger af alternative metoder til luftrensning.

OML-beregninger

OML-beregninger er ét af vores helt store ekspertiseområder. Vi har erfaring med alle typer af virksomheder og anlæg, herunder biogasanlæg, nødstrømsgeneratorer, fyringsanlæg, overfladebehandlingsvirksomheder (støv og VOC’er), fødevareindustri, jern-og metalindustri, spildevandsrenseanlæg og asfaltfabrikker.

Planlovens §15b

Vi hjælper bygherrer og myndigheder med at vurdere luftforurening og lugt ved et nyt byggeri. Hvis der er behov for at investere i afhjælpende foranstaltninger, beregner vi både investerings- og driftsomkostningerne.

Risikovirksomheder

Vi udarbejder komplette ansøgninger for kolonne-2 virksomheder (sikkerhedsdokumenter) og kolonne-3 virksomheder (sikkerhedsrapporter). Vi hjælper med den indledende risikoanalyse, assisterer med at udarbejde sikkerhedsledelsessystem, foretager beregninger og illustrationer for dokumentation af overholdelse af acceptkriterier og hjælper med at udarbejde beredskabsplan.

Environmental Due Diligence

Ved køb og salg af virksomheder og grunde gennemfører vi komplette due diligence opgaver inden for miljøområdet, og vi prissætter afvigelser i forhold til nuværende og fremtidige forventede krav.

Kurser og undervisning

Vi tilbyder virksomheder og myndigheder skræddersyede kurser om bl.a. luftforurening og lugt, OML-beregninger samt risiko- og VOC-bekendtgørelsen. Alle kurser er praktisk orienterede og indeholder øvelser, som klæder kursisterne på med reelle færdigheder.

Støj og vibrationer fra industri

Sweco har mange års erfaring med støjhåndtering og støjkortlægninger fra industrien. Vi finder den optimale løsning til støjreduktion, hvad enten det er en simpel støjskærm, støjdæmpning af en ventilator eller udskiftning til en ny støjsvag lavenergiløsning. Vibrationer har betydning for vores komfort og for maskiners driftstilstand. Fejlfinding, kortlægning og dæmpning af vibrationer kræver det rette udstyr og stor erfaring. Sweco har begge dele. Vi undersøger, beskriver og afhjælper vibrationstekniske og maskinakustiske problemstillinger. Rådgivning inden for maskinstøj og maskinvibrationer omfatter også vibrationsisolerende maskinopstillinger samt støjdæmpning til forbedring af arbejdsmiljøforhold. Sweco er autoriseret arbejdsmiljørådgiver – også inden for støj og vibrationer i forbindelse med maskinstøj og maskinvibrationer.

Louise Skytte

Louise Skytte

Afdelingschef / Miljø
Morten Hell

Morten Hell

Afdelingschef / Acoustica / Lysdesign
Martin Jespersen

Martin Jespersen

Afdelingschef / Energi

Vil du vide mere om vores ydelser inden for industrimiljø og støj?

Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for industrimiljø, risikovurdering og støj? Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.