0 af 0 for ""

KBH - Ringstedbanen oppefra

Transport og infrastruktur

Jernbaner

I Sweco er vi Nordeuropas største banerådgiver, og vores mere end 140 specialiserede banerådgivere i Danmark og Øresundsregionen arbejder sammen på projekter i hele regionen. Samtidig har vores banerådgivere et tæt samarbejde med vores eksperter inden for geoteknik, afvanding og stærkstrøm, og vi kan derfor tilbyde samlet rådgivning og projektering for de mange delprocesser relateret til ethvert baneprojekt.

Vores fokus er at skabe holdbare, sikre og omkostningseffektive transportløsninger og understøtte en tryg og bæredygtig jernbanetrafik. Vi udfører alt fra planlægning af enkle sporombygninger til projektering af komplekse rangerbanegårde og stationsombygninger.

Vi har været involveret i nogle af de største sporfornyelsesprojekter i de senere år og kan hjælpe med at analysere, planlægge og projektere sporanlæg til både konventionelle jernbaner og højhastighedsbaner samt metro og letbaner.

Udvalgte projekter

København – Ringsted Sjælland
Tog på KBH - Ringstedbanen
Carlsberg Station København
Carlsberg Station

Digitalisering og 3D-modellering

Vi modellerer alle baneprojekter i 3D. Det sikrer, at vi nemt og løbende kan udføre kvalitetskontroller og gnidningsfrit kan dele information med entreprenørerne, eksempelvis data om materialemængder og gravedybder.

Jernbanesikkerhed, CSM og Assesering

Vi har bred viden om jernbanesikkerhed og risikovurdering og har indgående erfaring med CSM og et tæt samarbejde med Banedanmark om at analysere og nedbringe farer på baneprojekter. Denne erfaring bruger vi også til at rådgive eksterne bygherrer om den nødvendige sikkerhed og de forholdsregler, der skal tages, når man har et anlægsprojekt tæt på jernbanen, såsom forsyningsprojekter, ledningskrydsninger eller byggeri af erhvervsbyggeri og P-huse. Vores eksperter er desuden førende inden for kvalitetssikring og fag-assesering, hvor vi som tredjepart hjælper med at gennemgå og kvalitetssikre, at et projekt er projekteret efter gældende regler.

Sporprojektering: Anlæg, linjeføring, fletteplaner

Vi er specialister i at lave den rette sporgeometri, sporprojektering, linjeføring og fletteplaner. Vi håndterer horisontal og vertikal linjeføring, tværsnit, spor- og længdeprofilsplaner m.m.

VVM og skitsering af spor i tidlig fase

Vi kan rådgive om VVM og skitsering af spor i tidlig fase, bl.a. i forbindelse med rådgivning om linjeføring. Her har vi et tæt samarbejde med vores miljøafdeling, der udfører selve undersøgelsen.

Vi er desuden eksperter inden for:

– Projektering og projektledelse
– Ledningskrydsninger
– Stationer, klargøringsanlæg og perroner
– Kørestrøm og stærkstrøm
– Sikringsanlæg
– Arbejdsmiljø (P) og (B), herunder indledende faser PSS, screening af særlig farligt arbejde, adgangsveje, indretning af arbejdspladser og adgangsveje

Morten Leger

Morten Leger Larsen

Afdelingschef, Bane og Broer & Tunneler
Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Teamleder, Jernbaner

Vil du vide mere om vores ydelser inden for jernbaneområdet?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Copy link
Powered by Social Snap