0 af 0 for ""

KBH - Ringstedbanen oppefra

Transport og infrastruktur

Jernbaner

Nordeuropas største banerådgiver

I Sweco er vi Nordeuropas største banerådgiver, og vores mere end 140 specialiserede banerådgivere i Danmark og Øresundsregionen arbejder sammen på projekter i hele regionen.

Samtidig har vores banerådgivere et tæt samarbejde med vores eksperter inden for geoteknik, afvanding og stærkstrøm, og vi kan derfor tilbyde samlet rådgivning og projektering for de mange delprocesser relateret til ethvert baneprojekt.

140

specialiserede banerådgivere

København – Ringsted Sjælland
Tog på KBH - Ringstedbanen
Ostlänken Sverige
Togskinner gennem skov
Højhastighedsbane, Hässleholm – Lund Sverige
Togskinner i fart
Metro, Nacka – Gullmarsplan/Söderort Stockholm
Metrotog
InterCity Sandbukta – Moss – Såstad Sverige
InterCity
Bergen City Light Rail Norge
Bergen city light rail
Norrbotniabanan Sverige
Norrbotniabanan
Elektrificeringsprogrammet Danmark
Togskinner

Vores fokus er at skabe holdbare, sikre og omkostningseffektive transportløsninger og understøtte en tryg og bæredygtig jernbanetrafik. Vi udfører alt fra planlægning af enkle sporombygninger til projektering af komplekse rangerbanegårde og stationsombygninger.

Vi har været involveret i nogle af de største sporfornyelsesprojekter i de senere år og kan hjælpe med at analysere, planlægge og projektere sporanlæg til både konventionelle jernbaner og højhastighedsbaner samt metro og letbaner.

Digitalisering og 3D-modellering

Vi modellerer alle baneprojekter i 3D. Det sikrer, at vi nemt og løbende kan udføre kvalitetskontroller og gnidningsfrit kan dele information med entreprenørerne, eksempelvis data om materialemængder og gravedybder.

Jernbanesikkerhed, CSM og Assesering

Vi har bred viden om jernbanesikkerhed og risikovurdering og har indgående erfaring med CSM og et tæt samarbejde med Banedanmark om at analysere og nedbringe farer på baneprojekter. Denne erfaring bruger vi også til at rådgive eksterne bygherrer om den nødvendige sikkerhed og de forholdsregler, der skal tages, når man har et anlægsprojekt tæt på jernbanen, såsom forsyningsprojekter, ledningskrydsninger eller byggeri af erhvervsbyggeri og P-huse. Vores eksperter er desuden førende inden for kvalitetssikring og fag-assesering, hvor vi som tredjepart hjælper med at gennemgå og kvalitetssikre, at et projekt er projekteret efter gældende regler.

Sporprojektering: Anlæg, linjeføring, fletteplaner

Vi er specialister i at lave den rette sporgeometri, sporprojektering, linjeføring og fletteplaner. Vi håndterer horisontal og vertikal linjeføring, tværsnit, spor- og længdeprofilsplaner m.m.

VVM og skitsering af spor i tidlig fase

Vi kan rådgive om VVM og skitsering af spor i tidlig fase, bl.a. i forbindelse med rådgivning om linjeføring. Her har vi et tæt samarbejde med vores miljøafdeling, der udfører selve undersøgelsen.

Vi er desuden eksperter inden for:

Projektering og projektledelse

Ledningskrydsninger

Stationer, klargøringsanlæg og perroner

Kørestrøm og stærkstrøm

Sikringsanlæg

Arbejdsmiljø (P) og (B), herunder indledende faser PSS, screening af særlig farligt arbejde, adgangsveje, indretning af arbejdspladser og adgangsveje

Mød vores eksperter

Lene

Lene Nørgaard Andersen

Få kender jordbundsfoldene i Danmark bedre end Lene, der har mere end 25 års erfaring med geoteknik, og 10 års erfaring med danske baneprojekter – bl.a. højhastighedsbanen København-Ringsted:

”Det fascinerer mig, at vi ved at undersøge jordbundsforholdene grundigt, kan være med til at optimere linjeføringen og dermed hele projektet. Men det er samspillet med de andre fag, der er afgørende. Kun hvis du er i stand til at samarbejde og være opmærksom på grænsefladerne, kan du optimere projektet på alle parametre. Jeg har en stor faglig tilfredsstillelse i at se toge fulde af passagerer køre på strækninger, som vi i et tæt samarbejde mellem mange discipliner og fagligheder i fællesskab har realiseret,” forklarer hun.

Morten

Morten Nielsen

Morten har 10 års erfaring i rollen som projektleder på større tværfaglige baneprojekter i Østdanmark:

”Jeg startede som fagnørd, men har nu en rolle, hvor jeg deltager mere i sparring for andre ingeniører og fagligheder i projektet for at finde frem til de rette løsninger i beregningerne. Min fordel er, at jeg forstår det enkelte fag, fordi jeg selv har været specialist, men også har blik for sammenhængene og den gode proces i opgaverne, så vi optimerer projektet på alle parametre.

I Sweco har vi solid erfaring med mange forskellige baneprojekter og kan derfor skabe en drejebog for, hvordan vi når godt i mål. På de store projekter er det alfa og omega med erfarne folk, men det er mindst lige så vigtigt at forstå bygherre, og de præmisser bygherre skal agere ud fra,” fortæller han.

Øvrige referencer
Sporfornyelse og hastighedsopgradering Aarhus – Langå

Alle banetekniske discipliner eksklusive kørestrøm: jord, geoteknik, afvanding, spor, stærkstrøm, sikring, miljø, arbejdsmiljø, materiale til ekspropriationsprocessen, broer og konstruktioner, FTN samt flytning af sikringshytter. Programfase, detailprojekt og projektopfølgning.

Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg

Alle banetekniske discipliner eksklusive sikring og kørestrøm. Programfase, detailprojekt og projektopfølgning.

Sporfornyelse Slagelse-Korsør

Alle banetekniske discipliner. Programfase, detailprojekt og projektopfølgning.

Sporfornyelse Østfyn

Alle banetekniske discipliner eksklusive sikring. Programfase, detailprojekt og projektopfølgning.

Ombygning og fornyelse af Struer station

Sporprojektering, 3D modellering, jord og afvanding, miljø, arbejdsmiljø, føringsveje, stærkstrøm, stadieplanlægning, geoteknik og ledningskoordinering.

Morten Leger

Morten Leger Larsen

Afdelingschef / Bane / Broer og Tunneller
Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Teamleder / Jernbaner
placeholder small

Safia Ullah

Teamleder / Jernbaner

Vil du vide mere om vores ydelser inden for jernbaneområdet?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.