0 af 0 for ""

Flyvemaskine i solnedgangen

Transport og infrastruktur

Drift og vedligeholdelse af infrastruktur

I Swecos afdeling, Asset Management & Monitoring, rådgiver vi om drift og vedligeholdelse af infrastrukturaktiver – særligt vejnettet, grønne områder og ledningsnettet.

Den rådgivning, vores eksperter yder, er baseret på mere end 50 års viden og en ambition om hele tiden at være et skridt foran.

Uanset om motivationen er faglig, økonomisk eller politisk betaler det sig at have gode, pålidelige data, så beslutninger kan tages på et optimalt grundlag og ikke mindst i rette tid. Men attraktive og bæredygtige løsninger, som sikrer netop kvalitet og totaløkonomi, kræver gode værktøjer i dagligdagen – her kommer vores softwareløsninger, RoSy, PARK og DriftWeb, ind i billedet.

RoSy drifter og vedligeholder vejnettet

RoSy RAMS, Road Asset Management System, giver optimal vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fortove og andre relaterede aktiver. Du får overblik over et vejnet, så du kan planlægge alle aktiviteter i rette tid og dokumentere, hvilket budget du har brug for, og hvordan du bruger det bedst – op til 20 år ad gangen. RoSy RAMS indeholder også løsninger til at behandle graveansøgninger og ansøgninger om råden over offentligt areal, hvis du eksempelvis skal afholde et motionsløb, cykelløb eller opstille en container.

Drift og vedligeholdelse af grønne områder med PARK og DriftWeb

Vores softwareløsning, PARK, giver et samlet overblik over alle nødvendige oplysninger for det enkelte grønne aktiv – bl.a. budgetter, manualer, fremtidsplaner, tilstandskrav, driftsansvar og kontrakter med dine samarbejdspartnere. DriftWeb giver overblik over igangværende og planlagte driftsopgaver både på vejnettet og grønne områder. DriftWeb viser, hvad der skal udføres, hvor det skal ske, og hvordan arbejdet skal laves. Efterfølgende kan du dokumentere opgaven med billeder, timeforbrug og status i det samlede system. Driftweb gør det også enkelt for borgere at indberette henvendelser og følge med i status og aktiviteter på kommunens gis-kort.

RoSy APMS fremtidssikrer lufthavnsbelægninger

RoSy APMS, RoSy Airport Pavement Management System, sikrer strategisk vedligeholdelse af belægninger i lufthavne. Du får overblik og alle nødvendige informationer til at lave handlingsplaner og nødvendige tiltag – for én eller flere lufthavne og helt ned til enkelte strækninger såsom rullebane, startbane eller standplads. RoSy APMS lever op til de internationale standarder, ASTM og ICAO. Systemet er baseret på PCI-metoden (Pavement Condition Index), som er beskrevet i ASTM Standard D53-40, samt følger retningslinjerne fra FAA og US Army Corps of Engineers.

Faldlodsmålere fra Sweco

Swecos faldlodsmålere, PRIMAX og PRIMA100, er udviklet af egne belægningseksperter, og de bliver brugt af belægningsingeniører over hele verden til at måle bæreevnen på vej- og lufthavnsbelægninger samt kontrollere kvaliteten af ubundne lag. Faldlodsmåleren giver dig pålidelige data om den funktionelle tilstand af din belægningskonstruktion og forstærkningsbehovet kan beregnes i PRIMAX DESIGN, vores analyse- og backcalculation-program. På denne måde har du det bedste grundlag for at holde belægninger sikre og velholdte for trafikanterne – så lang tid som muligt og til de lavest mulige omkostninger.

Alle faldlodsmålere fra Sweco lever op til de internationale standarder, og du kan være sikker på, at du altid får den nyeste og mest driftssikre teknologi.

PRIMAX and PRIMA100 Falling Weight Deflectometers comply with international standards

PRIMAX Falling Weight Deflectometers – trailer-mounted models

PRIMAX Falling Weight Deflectometers – van-integrated models

PRIMA100 Light Weight Deflectometer – portable FWD

Certificeret kalibreringscenter

Vi er AASHTO-certificeret operatør og tilbyder kalibrering og service af faldlodsmålere i hele verden, så du har en troværdig og funktionsduelig faldlodsmåler.

Vores testcenter og certificerede operatører testes årligt af AASTHO, og vi tilbyder kalibrering i henhold til SHRP-LTPP AASHTO R32-20 protocol CEN ICS 93.020. Link til certificerede operatører på AASHTOs website

Kurser og brugerseminar


Software –
Vi tilbyder kurser i alle vores softwaremoduler, RoSy, PARK og DriftWeb, så du kan blive klogere på, hvordan du bruger systemerne til eksempelvis beregning af optimale vedligeholdelsesløsninger og dimensioneringer.

Udstyr – Vi tilbyder kursus i brug og vedligeholdelse af faldlodsmålere (FWD, HWD og LWD).

Brugerseminarer og erfa-grupper – Vores brugerseminarer og erfa-grupper giver mulighed for videndeling med andre brugere og opdatering af viden. Vi får også input til, hvad vi skal forbedre og videreudvikle.

Support til udstyr og softwaresystemer – Vores supportteam sidder klar, hvis du har spørgsmål til brug af software eller udstyr.

Internationale ydelser inden for vejaktiver

Vores internationale asset management-ydelser er primært relateret til vejplanlægning. Når vi udarbejder, planlægger og administrerer vejaktiver, arbejder vi sammen med vejforvaltninger og lokale samarbejdspartnere rundt om i verden om at vedligeholde, drive og forbedre samfundsaktiver ved nøje at overveje menneskelige ressourcer, finansiering, institutionelle rammer og transportteknologier.

Johann Longwitz

Head of FWD Sales and Pavement Management
Lars Østerbye

Lars Østerbye

Afdelingschef

Vil du vide mere om vores ydelser inden for drift og vedligeholdelse af veje?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.