0 af 0 for ""

Pullerter ved Amalienborg Slotsplads

Transport og infrastruktur

Anlægskonstruktioner

Fremtidens byer kræver smarte løsninger. Det betyder bl.a. flere og større krav til de anlægsarbejder, vi projekterer. Foruden funktionalitet skal projekterne også skabe arkitektonisk værdi i byrummet, rumme skjulte konstruktioner og være bæredygtige. En travl by kræver samtidig, at projekterne som oftest udføres på mindst mulig plads, så f.eks. vejbaner og parkeringspladser ikke optages af anlægsarbejder.

I Sweco tilbyder vi rådgivning inden for alle typer af anlægskonstruktioner fra tunneller, broer, havne, og fundamenter til parkeringsanlæg, veje og pladser. Vi er specialiserede i rådgivning indenfor indledende undersøgelser til projektering af anlægsprojekter – både når det gælder midlertidige og permanente konstruktioner.

Når vi rådgiver, indtænker vi nye udførelsesmetoder, som tilgodeser naboer og omgivelser. Vi udfører besigtigelser og eftersyn af eksisterende bygværker og kan projektere alle typer betonkonstruktioner.

Udvalgte projekter

Amalienborg Slotsplads København
Afspæring ved Amalienborg Slotsplads
Skybrudssikring på Østerbro København
Boremaskinen Helga sænkes ned

Underjordiske konstruktioner og P-kældre

Vi er specialister indenfor projektering af tunneller og skakte, herunder havne, vandbygning, parkeringsanlæg, skybrudstunneller og overløbsbygværker. Når man projekterer underjordiske konstruktion i urbane områder, er det særlig vigtigt at tage hensyn til risikovurdering og risikostyring, grundvandshåndtering, nabogener, logistik, udførelsesmetoder og bæredygtighed.

Vi rådgiver indenfor samtlige discipliner, helt fra den tidlige skitsefase, til udarbejdelse af hovedprojekt samt detaileftervisninger og byggeledelse og tilsyn. Vi har et tæt samarbejde med vores vand og energi afdeling og rådgiver også om løsninger indenfor skybrudssikring og kyst- og klimabeskyttelse.

Sammen med vores kollegaer i hydraulik og vand står vi bl.a. bag den omfattende skybrudssikring af Strandboulevarden i København, ledningsomlægning i forbindelse med Nordhavns metroen samt omlægningen af U4 ledningen ved Levantkaj.

Skilteportaler, støjskærme og skærmtage

Vi udfører eftersyn og projektering af skilteportaler til veje og motorveje, herunder fundament, beregninger af stål og levetid. Vi rådgiver både offentlige og private bygherrer om støjskærme og kan varetage hele processen, inklusive de indledende faser, linjeføring, beregninger m.m. Vi rådgiver om skærmtage til broer, herunder dimensionering, beregning af placering, historikken omkring sikkerhed for eksisterende kørestrøm, tegninger og placeringer.

Område- og terrorsikring af pladser og veje

Vi har indgående erfaring med område- og terrorsikring af pladser og veje, og sammen med LYTT Arkitekter har vi bl.a. stået for område- og terrorsikring af Christiansborg Slotsplads og Amalienborg Slotsplads i København. I denne type projekter bistår vi med at gennemføre beregninger og rådgivning om konstruktioner og gældende normer og retningslinjer for området samt granskning, projektering og tilsyn på pladserne.

Morten Leger

Morten Leger Larsen

Afdelingschef / Bane / Broer og Tunneller

Vil du vide mere om vores ydelser inden for anlægskonstruktioner?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.