0 af 0 for ""

Brandrådgivning

Byggeri

Brandrådgivning

Swecos brandrådgivere arbejder med brandsikring, herunder brandteknisk dokumentation og brandteknisk dimensionering

Vi tilbyder brandrådgivning og brandsikring i relation til alle former for byggeri.  Både nybyggeri, renovering eller fx. ombygning af bevaringsværdige ejendomme.

Vi arbejder altid tæt og fleksibelt sammen med de øvrige parter i et byggeprojekt for at kunne imødekomme ønsker fra bygherre, arkitekt, entreprenør, myndigheder og leverandører.

Hospice Vangen Nørresundby
Hospicevangen
Kanalvejshusene Kongens Lyngby
Kanalvejshusene

Certificerede brandrådgivere og specialister i brandteknik

Hos Sweco råder vi over erfarne og certificerede brandrådgivere samt specialister i brandsikring. Vores team har igennem mange år opbygget en viden og erfaring som gør, at vi godt tør kalde os specialister på området. Medarbejdere er kompetente og erfarne brandingeniører, der er certificerede til brandklasse 2, 3 eller 4 eller har en Master i Brandsikkerhed. Flere har desuden en lang og bred erfaring inden for rådgivningsbranchen, fra det danske beredskab eller fra fx. Bygningsstyrelsen.

Som en del af vores totalrådgivning til dit projekt eller som en enkeltstående ydelse, tilbyder vores certificerede brandrådgivere rådgivning inden for hele det brandtekniske område:

– Brandstrategi
– Brandteknisk dimensionering
– Brandtekniske analyser
– Brandsimulering m. CFD (Computational Fluid Dynamics)
– Evakueringssimuleringer (Håndberegning / Pathfinder)
– Risikoanalyser
– Evakueringsplaner
– Konstruktionsbrandtekniske analyser
– Certificeret brandrådgivning samt 3. parts kontrol
– Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
– Pladsfordelingsplaner
– Brandrådgivning jf. beredskabsloven og tekniske forskrifter for gasser, brændbare faste stoffer og brandfarlige væsker
– Bygherrerådgivning og due diligence
– Planlægning og supervision af brandtest

Brandtekniske forhold og optimeret bygningsdesign

Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til de brandtekniske forhold i forbindelse med en bygnings design. Når vi er med i den indledende fase med vores viden og erfaring, er vi ofte i stand til at bidrage med forslag, som tager hensyn til både personsikkerhed og optimering af bygningen med deraf reducerede bygge- og driftsomkostninger til følge. Personsikkerheden er det væsentligste parameter ved det grundlæggende design af bygningen. Her samarbejder vi med arkitekter og det øvrige projektteam i opdelingen af bygningen, fastlæggelse af flugtveje samt passive brandsikringstiltag til sikring af, at kravene i det gældende bygningsreglement overholdes.

Brandstrategi og brandsikringstiltag

Vi udarbejder beskrivelser af de aktive brandsikringstiltag i brandstrategien, og de vil ofte være en konsekvens af bygningens anvendelse og personbelastning. Brandsikringstiltagene kan også anvendes funktionsbaseret med henblik på at optimere bygningen i relation til fx anvendelse af brandglas, krav til ventilationsanlæg og sikring af konstruktioner mod brandpåvirkning. Foruden personsikkerheden indgår indsatsforhold og værdisikring også som elementer i vores rådgivning om optimerede bygningsdesign.

Rigshospitalet, Nordfløjen København
Nordfløjen facade
Mineralvandsfabrikken København
Mineralvandsfabrikken og Mineralvandshuset

Rådgivning fra certificerede brandrådgivere som en selvstændig ydelse eller som del af en pakkeløsning

Hos Sweco kan du vælge at købe vores ydelser inden for det brandtekniske område som en selvstændig del eller som en del af en samlet ingeniørfaglig rådgivningspakke. Vi er desuden certificerede til at foretage tredjepartskontrol på projekter for andre aktører og du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvordan vi kan være med til at opfylde bygningsreglementets obligatoriske krav om, at der ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver til dit projekt. I den forbindelse rådgiver vi bl.a. om:

– Antændelse af brand og røgspredning
– Beredskabets indsatsforhold
– Brandsikring af konstruktioner
– Brandtekniske installationer
– Drift, kontrol og vedligehold
– Evakuering og redning af personer
– Materialevalg

Ersün Züfer

Afdelingschef for Brandrådgivning
Johnny Kulmbach

Johnny Kulmbach

Chef for Brandrådgivning / Vest
Per Harris

Per Harris

Chef for Brandrådgivning / Øst
placeholder small

Mikkel Damkjær

Chef for Brandrådgivning / Horsens

Vil du vide mere om brandrådgivning?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.