0 af 0 for ""

Den Blå Kant med havn og huse

Svendborg

Den Blå Kant

En ambitiøs transformation og klimasikring af Svendborg Havn

Den Blå Kant er et udviklingsprojekt, der igangsætter en omfattende klimasikring af Svendborg Havn. Samtidig udvides havnens kulturmiljøer med en række rekreative områder med bl.a. et havnebad, en havnepark og en promenade langs kajen.

Visionen for Den Blå Kant er at stormflods- og skybrudssikre havnen, og samtidig skabe større sammenhængskraft på tværs af havneområdet – herunder også styrke de eksisterende kulturmiljøer og tilføre nye rekreative og sociale værdier til havnen og til Svendborg By som helhed.

Den Blå Kant med havn og huse
Den Blå Kant med havn og huse
Lokation
Svendborg
Bygherre
Svendborg Kommune
Areal
8 hektar
Samarbejdspartnere
EFFEKT | WTM Engingeers | ArcGency
Status
Igangværende

Klimasikring – Den Blå Kant

Svendborg Havn er i dag udsat i forhold til oversvømmelser og ekstreme klimahændelser, og et af projektets hovedgreb er derfor at etablere regnvandshåndtering og stormflodssikring op til højvandskvote +3,0, som sikrer byen mod skybrud uden at skæmme for adgangen til vandet.

En stor del af de anvendte stormflodsløsninger er integreret som design- og aktivitetselementer i de nye byrum. Eksempelvis etableres der et nyt havnebad, en promenade, et værkstedsområde med maritime fritidstilbud og en ny havnepark med forskellige muligheder for aktiviteter, som også vil forbinde bymidten og havnemiljøet.

Klimasikringsstrategien er en kombination af forskellige tekniske tiltag, der integreres i de nye rekreative byrum og moleanlæg, men som visuelt ikke fremstår som tekniske installationer i byrummet. Eksempelvis etableres der sluser, diger og klapper på havbunden i indsejlingen, som ved højvande aktiveres og sikrer hele havneområdet.

Den Blå Kant med havnen

Med afsæt i havnens unikke kulturmiljø

Svendborg Havn består i dag af forskellige maritime kulturmiljøer med hver sin særlige karakter – fra den kulturhistoriske træskibshavn og den industrielle gasværksgrund til den sydlige del af havnen, der er præget af lav bebyggelse med høj bevaringsværdi og maritime fritidstilbud.

Bedre infrastruktur og forbindelse til bymidten

I arbejdet med Den Blå Kant vil der være fokus på at styrke byrummet mellem Svendborg bymidte og havnen, for at skabe en bedre forbindelse mellem de to miljøer. Samtidig skal forbindelsen på tværs af havnemiljøerne styrkes, så de enkelte kulturområder kobles bedre sammen.

Dette gøres ved at etablere et sammenhængende stiforløb for gående og cyklister langs havnekanten. Stien vil undervejs møde en række krydspunkter, hvor tværgående sigtelinjer tydeligt markerer overgangen fra by til havn. Derudover vil stien løbe igennem havnens delområder, og udformes så materialitet tilpasses konteksten og havnens forskellige områder.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.