0 af 0 for ""

Nørrestrand

Horsens

Nørrestrand

Landskabsby med grønne engarealer og synlig regnvandshåndtering

Nord for Horsens, højt placeret i landskabet, omgivet af marker og store engarealer ligger Nørrestrand – et af Danmarks største natur- og byudviklingsområder. Om få år vil området rumme en ny bydel med 450 boliger.

Her vil synlig regnvandshåndtering imødekomme fremtidens vejr- og klimaudfordringer og samtidig fungere som en stor rekreativ kvalitet i området.

Lokation
Horsens
År
Realiseret 2019
Bygherre
Birch Ejendomme
Areal
225.000 m2
Nørrestrand
Nørrestrand

Visionen for Nørrestrand er at skabe en ny type bydel – en landskabsby – hvor vi trækker naturen fra engarealerne i Nørrestrand ind mellem de forskellige kvarterer og boligenklaver og bibeholder områdets vilde natur. Naturen understøttes af regnvandshåndteringen i området, der som noget nyt håndteres synligt, og som dermed skaber et sammenhængende system af slyngede vandløb, regnvandsbede og søer. Regnvandsløsningen tilgodeser således både den nødvendige afledning og skaber rekreative ”blå” rum til glæde for de fremtidige beboere i området.

Bydelens 450 boliger fordeles på forskellige boligtyper – bl.a. rækkehuse, punkthuse og karréer. Variationen i boligstørrelser og -typer, vil tiltrække en mangfoldig sammensætning af beboere. De forskellige boligtyper opdeles i mindre enklaver, der designes med hver sin identitet og udtryk. Beboerne i Nørrestrand kan altså se frem til at komme helt tæt på naturen, fx ved at følge årstiderne skifte ved at holde øje med mængden af regnvand i områdets søer og vandløb, og ved at se den varierende beplantning skifte karakter henover året.

Nørrestrand

Integreret rådgivning bag udviklingen af området

Sweco Architects og Sweco udvikler, som integreret rådgivningsteam, hele området Nørrestrand sammen med et team bestående af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, vejingeniører, regnvandsspecialister, geoteknikere og biologer.

”Nørrestrand er et projekt, hvor viden og kompetencer fra alle Swecos divisioner indenfor ingeniør- og arkitektrådgivning har været i spil. Eksempelvis har vores afdeling for vand og miljø været inde over screeninger ift. jordforurening, dyre- og planteliv samt det komplekse regnvandsprojekt. Derudover er vores vejingeniører med til at sikre et velfungerende vejsystem for hele fremtidens Nørrestrand, mens bygningsingeniører og arkitekter samarbejder omkring arkitekturen i både landskab og bebyggelse.”
Frands Wulff Andersen, ingeniør og gruppeleder, Sweco Danmark.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.