0 af 0 for ""

Medarbejdere på gang

Privatlivspolitik

Hos Sweco respekterer vi den enkeltes ret til privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte de personoplysninger, vores kunder, ansatte og andre betror os.

Det er vores ansvar – på en ordentlig og relevant måde – at behandle og beskytte alle personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

De generelle principper for beskyttelse af personoplysninger i Sweco er følgende:

 

Vi udviser gennemsigtighed med hensyn til, hvordan vi overholder den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vi begrænser indsamling og behandling af personoplysninger.

Vi behandler kun personoplysninger, hvis behandlingen har et legitimt formål og et retsgrundlag.

Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at opnå formålet med behandlingen.

Vi informerer den registrerede om, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan disse personoplysninger vil blive brugt.

Vi behandler personoplysninger fortroligt og træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab eller ulovlig behandling.

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, som personoplysningerne blev indsamlet til, eller som bliver krævet i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis vores behandling af personoplysninger udgør en høj risiko for den registreredes rettigheder og frihed, udfører vi en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelsen og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vores systemer og arbejdsgange understøtter beskyttelse af personoplysninger. Vi dokumenterer, at vores systemer og arbejdsgange fungerer efter hensigten.

Hvis vi overdrager behandling af personoplysninger til en tredjepart, pålægger vi tredjepartenkontraktuelle forpligtelser om beskyttelse af disse personoplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring om databeskyttelse eller til Swecos behandling af dine personlige oplysninger, bedes du sende en e-mail til: groupprivacyofficer@sweco.se.

Local Privacy Officer
Sara Klougart
sm-dk-ldpo@sweco.dk