0 af 0 for ""

Tulipgrunden - Sweco Architects

Aarhus

Tulipgrunden

Et mangfoldigt boligområde i naturskønne omgivelser

Den overordnede plan for den ca. 100.000 m2 store Tulipgrund forvandlede arealet i Brabrand fra råt industrikvarter til moderne boligområde med en mangfoldig beboelsessammensætning.

Naturen omkring Tulipgrunden
Tulipgrundens vilde natur
Lokation
Aarhus
Bygherre
A. Enggaard A/S
Areal
Masterplan: 100.000 m2 | Boliger: 30.000 m2
Rådgiverrolle
Byplan- landskab og arkitektrådgivning
Status
Realiseret i 2020

Fra industri til boligområde

På Tulipgrunden i Brabrand, som tidligere har huset JAKA-slagterierne, er der opført i alt 300 boliger med forskellige karakteristika – etagebyggeri, rækkehuse, dobbelthuse samt almene familie- og ungdomsboliger. Ved at arbejde aktivt med forskellige boligtyper har vi sikret en bred beboelsessammensætning.

”Planens hovedidé har taget udgangspunkt i en opdeling af grunden, hvor de enkelte delområder har fået forskellige karakterer og boligtyper, som dels sikrer en mangfoldig beboelsessammensætning og dels tilpasser sig Tulipgrundens varierende terræn og udnytter områdets store landskabelige værdier.” Anders Lyhne, kreativ leder og arkitekt

Mellem husene er der etableret beplantede og rekreative arealer, og centralt på grunden ligger fabrikkens gamle hovedbygning, som bevares for at indarbejde og videreføre områdets industrielle kulturhistorie. Den gamle hovedbygning er omdannet til et fælleshus, og der er arbejdet med funktioner indenfor børn, unge, dannelse, kost og sundhed. Brugerne er løbende blevet inddraget i processen med at konkretisere ideerne til bygningens funktioner.

Boliger integreret i naturen

Tulipgrunden strækker sig langs en karakteristisk og markant skrænt, og er beliggende på kanten af et fredet naturareal. Grunden er karakteriseret af det stærkt kuperede istidslandskab, der blandt andet har formet Aarhus Ådal. Med et fald på ca. 20 meter inden for det bebyggede område er der tale om et markant historisk terræn med en fantastisk udsigt over Aarhus Ådal og Brabrandsøerne, som også er tænkt ind i grundens forskellige bebyggelser.

I projektets første etape opførtes dobbelthuse i forskudte plan, som rent visuelt lægger sig ind i skrænten og understreger den som et karakteristisk landskabeligt element i området. Dobbelthusene er placeret med en afstand på minimum fem meter, så den omkringliggende natur og skov kan gro naturligt ind mellem husene og skabe et selvgroet og harmonisk forhold mellem natur og bebyggelse. Dobbelthusene er opført i lyse, brunlige teglsten, som går i fin dialog med det omkringliggende landskab.

Tulipgrunden - et kig fra soveværelsesvindue mod vild natur

Naturen som nabo

På Tulipgrunden har man mulighed for at bo med naturen helt tæt på hjemmet. Når boligernes terrasser ender, tager enggræsserne over, og den vilde beplantning breder sig som grønne tæpper omkring og mellem husene. Grunden indeholder løsninger, der er karaktergivende for både bebyggelse og det omgivende landskab. For eksempel håndteres alt regnvand lokalt ved etablering af render og grøfter mellem husene. Vandets veje bliver således synlige i naturen og bliver, ved nænsom terrænbearbejdning, en del af det omgivende landskab – en del af bebyggelsens innovative identitet.

Boligområde med særpræg og respekt for naturen

For at bevare områdets særlige karakter og værdier, er det visionen, at beboerne i Tuliphusene skal bidrage til at værne om naturen ved at deltage i pleje af området og respektere de fælles rammer, der beriger bebyggelsen. Afledningen af regnvand fordrer et minimum af vedligehold for at fungere optimalt, og det sørger for, at rekreation og udendørs aktiviteter er nogle af områdets kendetegn.

Alrum i lejlighed på Tulipgrunden

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.