0 af 0 for ""

Frederikshavn Havn oppefra

Transport og Infrastruktur

Havne og vandbygning

De danske havne udgør trafikale og logistiske knudepunkter, der er afgørende for mobiliteten i samfundet. I Sweco arbejder vi for at skabe havnemiljøer, der også er rekreative rum – og som samtidig er rustet til at håndtere fremtidens mere ekstreme vejr. Derfor arbejder vi i Swecos havneteam tæt sammen med vores specialister i geoteknik, kyst- og klimasikring og landskabsarkitektur.

Vores erfarne rådgivere har brede havnetekniske kompetencer, bl.a. inden for forundersøgelser, myndighedshåndtering, projektering, tilstandsvurdering og renovationsopgaver. Det betyder, at vi kan hjælpe i alle faser af et projekt – fra idé til detailprojektering, udførelse og opfølgning.

Frederikshavn Havn Frederikshavn
Frederikshavn Havn oppefra med vindmøller
Ystad Havn Sverige
Ystad Havn mole
Udvidelsen af Nordhavn København
Nordhavn overview

Havneanlæg

Vi planlægger og projekterer alle typer af havneanlæg fra små privatejede lystbådehavne og fiskerihavne til færgeterminaler, trafikhavne og containerterminaler. Uanset projektets størrelse sørger vi for et gennemarbejdet projekt uden overraskelser og med fokus på at levere økonomisk optimerede og bygbare projekter, hvor vi tænker udførelsen ind allerede i projekteringsfasen.

Omdannelse af tidligere havnearealer

Vi har stor erfaring med at omdanne tidligere industrihavne til nye og attraktive rekreative by- og havnemiljøer. Vi hjælper med de mange aspekter, der skal tages højde for, når en gammel industrigrund skal blive til nyt; f.eks. tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, analyse af jordbunds- og grundvandsforhold og etablering af nye rekreative maritime miljøer.

Kystnære jorddepoter og landvinding

Vi tilbyder rådgivning vedrørende etablering af kystnære jorddepoter og landvindingsprojekter og kan varetage hele paletten fra tidlig undersøgelse, håndtering af VVM-vurderinger og bygherrerådgivning.

Offshore fundamenter

Vi yder bygherrerådgivning og projektering inden for de fleste typer offshore fundamenter, som vindmøller, substations, anlæg af kunstige øer i forbindelse med nye broer og andre typer af offshore konstruktioner. Vi kan sammen med vores geoteknik-team også udføre projektets geotekniske undersøgelser.

Tilstandsvurdering af havneanlæg

Vi har mangeårig erfaring med at planlægge og udføre tilstandsvurderinger af havnekonstruktioner. Vi inspicerer og gennemgår havnens tilstand, udarbejder tilstandsrapport og forslag til udbedringer og forbedringer samt anlægsoverslag. Endelig kan vi også tage opgaven videre til projektering og udbud, samt levere drifts- og vedligeholdelsesplaner for det fortsatte vedligehold af havnen.

Renovering af kajkonstruktioner og moler

I Sweco er vi yderst erfarne inden for renovering af kajkonstruktioner, moler og molehoveder. Vi stræber altid efter en høj grad af genanvendelse i ethvert renoveringsprojekt, så eksisterende materialer får samme eller ny funktion i den fremtidige konstruktion.

Håndtering af myndighedsdialog og marine miljøkonsekvensvurderinger

Vi bistår også bygherre og entreprenør med at håndtere myndighedsdialog, planlægge og koordinere myndighedsprocessen og er ansvarlig for at indhente myndighedstilladelser hos myndighederne, f.eks. Kystdirektoratet. Vores eksperter kan også udføre miljøscreeninger og miljøkonsekvensvurderinger.

Tore Lucht

Tore Lucht

Afdelingsdirektør / Havne & Geoteknik
Martin Møller

Martin Møller

Afdelingschef / Havne & Geoteknik / Vest

Vil du vide mere om vores ydelser inden for havne og vandbygning?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.