0 af 0 for ""

Metrorør

Transport og infrastruktur

Metro og letbaner

I Sweco yder vi rådgivning inden for metro- og letbaneprojekter, og vi er tekniske eksperter på området, særlig i relation til assesering af baner. Vores portefølje dækker anlægsprojekter i hele Europa, f.eks. Stockholm Metro – blå linje og Bergen Bybane, og vi har et tæt samarbejde med vores kollegaer i Skandinavien. Vi kan hjælpe med tredjepartshåndtering og godkendelsesprocesser og har indgående kendskab til alle relevante transportsystemer.

Vores anlægsprojekter indenfor metro- og letbaneområdet omfatter rådgivning i spor, tunnel, broarbejde samt transportpakken. Vi står f.eks. bag metrostrækningerne på Metrolinjen til Københavns Lufthavn. Vores team har bl.a. udført assessering og tredjepartsgranskning af flere letbane- og metroprojekter, herunder Aarhus, Odense og Københavns letbane samt fremtidige Metrolinjer.

Vi arbejder helhedsorienteret og ud fra et bæredygtigt perspektiv i anlæg af vores projekter. Det kommer bl.a. til udtryk gennem løsninger for genbrug af regnvand, overføring af energi mellem letbanesystemer og rådgivning indenfor anbefaling af alternative materialer.

Metro Grand Paris Express Frankrig
Metro Grand Paris Express
Østerport Station København
Østerport Station facade med tårn
Nørreport Station København
Nørreport Station by night
Den blå metrolinje Sverige
Station i stockholm
Metro Noord Bruxelles Belgien
Metro Noord Bruxelles
Helsinkis vestmetro Finland
Metrotog på station
Erfaringer fra Københavns Metro København
Arbejdsmand i metrorør
Carlsberg Station København
Carlsberg Station
Metro til Nacka og Gullmarsplan / Söderort Sverige
Metrotog

Swecos ydelser inden for Metro og Letbaner

Assesering / Bygherrerådgivning / CSM-processer / Budget og økonomioverslag, f.eks. NAB / BIM og 3D-modellering / Transportsystem / Rolling Stock / Godkendelsesprocesser / LCC (Life Circle Cost) og driftforhold / Godkendelsesprocesser / VVM-undersøgelser / Tredjepartsgranskning/Ekstern kvalitetssikring / Validering af f.eks. bygværker / Akustik, støjberegninger, monitorering og vibrationer / LCA-beregninger vha. InfraLCA / Forberedelse til certificering, f.eks. CEEQUAL / Screening, fastsættelse af indikatorer i forhold til FN’s Verdensmål, EU taksonomi mv.

Steffen Moe

Steffen Moe
Projektdirektør / Civilingeniør

Steffen Moe har stor erfaring fra en række komplekse projekter for både offentlige og private bygherrer. Han har bl.a. været projekt- og projekteringsleder på renoveringen og ombygningen af Østerport St, Ny Nørreport og renoveringen af Københavns Hovedbanegård. Ifølge Steffen er det afgørende at få alle aktører på banen tidligt i processen.

”Vi starter ud med en interessentanalyse. På et projekt som Østerport St. involverede vi sammen med DSB Ejendomme alt fra vejmyndigheder, handicap-, og pendlerorganisationer til kunder, fredningsmyndigheder, DSB´S driftsorganisation og de erhvervsdrivende på stationen. Der er meget forskellige meninger om god drift og arkitektur, så vi arbejder benhårdt på at imødekomme alle parter.”

”Vi udfordrer i langt højere grad tankerne ude i marken end rundt om et skrivebord. Vi mødes med alle aktørerne på byggepladsen, så vi kan rykke hurtigt, og sammen finde gode løsninger.”

Christian Lind

Christian Lind
Projektchef

Christian har i løbet af sin karriere arbejdet i projektledelsen på mange store anlægsprojekter – blandt andet otte år i tæt samarbejde med Metroselskabet, hvor han var med til at udvikle og håndtere anlægskontrakterne for Hovedstadens Letbane. Han har derfor stor erfaring med, hvordan totalentrepriser bliver til og styres godt i mål:

”Noget af det vigtigste, jeg som projektleder kan bringe til bordet på disse kæmpe anlægsprojekter, er at sikre koblingen mellem bygherres ønsker og behov med markedets kompetencer – og hvordan vi får disse aktiveret bedst muligt. Sikkerhed går selvfølgelig forud for alt andet, men i fællesskab får vi også defineret, hvordan vi prioriterer bæredygtighed og digitalisering i alle opgavens faser.”

Morten Hell

Morten Hell
Afdelingschef

Morten er afdelingschef for Acoustica i Sweco og har 25 års erfaring med at løse støj- og vibrationsudfordringer på store anlægsprojekter – blandt andet på Cityringen i København.

”For et metrobyggeri er det vigtigste for mig, at naboerne ser det som en kæmpe gevinst at få en metro. Og når de ikke bruger den, bør de slet ikke bemærke den, fordi den hverken støjer eller vibrerer for meget. På Cityringen skulle der graves under Københavns centrum – blandt andet ved den historiske Marmorkirken.”

“Vi var med på den helt centrale opgave med at lave støj- og vibrationsmålinger og sikre, at metroen ikke generer naboer og omgivelser hverken i anlægs- eller driftsfasen. Med de rigtige digitale værktøjer sikrede vi, at kunden kan overvåge støj- og vibrationsniveauerne og dermed være på forkant med at løse eventuelle udfordringer.”

Morten Leger

Morten Leger Larsen

Afdelingschef / Bane / Broer og Tunneller

Vil du vide mere om vores ydelser inden for metro og letbaner?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.