0 af 0 for ""

Spildevandsrør

Vand, Energi og Industri

Spildevandsbehandling

Mange renseanlæg er udfordret af de øgede regnmængder og den fortsatte urbanisering, der belaster vores afløbssystemer og anlæg. For at reducere påvirkningen på anlæggene arbejder vi derfor i flere projekter med tilbageholdelse og forrensning.

Vi arbejder også med at forhindre miljøfremmede stoffer og spildevand fra hospitaler, for eksempel radioaktive isotoper samt mikroplast i at komme ud i vores vandmiljø.

De senere år er vi begyndt at gøre renseanlæggene mere bæredygtige ved at implementere løsninger, der understøtter, at anlæggene går fra at være energiforbrugende til energiproducerende for eksempel i form af biogas til Københavns Kommune.

Faxe Spildevand Faxe
Åløb ved et hus 2
Bæredygtig varmecentral for Lalandia Lalandia Søndervig
Lalandia visualisering

Strukturplan for spildevandshåndtering

Vores rådgivning handler i disse år særligt om at analysere og implementere en fremtidssikret strukturplan for spildevandshåndteringen. Vi sigter på at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om at nedlægge små renseanlæg, renovere eksisterende og lave levetidsforlængelse eller bygge nye moderne megaanlæg. Arbejdet kræver et tæt og involverende samarbejde med beslutningstagere og brugere i spildevandssystemets opland, så vi kan planlægge og implementere de rette løsninger og undgå fejlinvesteringer. Nogle gange vil en modulvis udbygning af et vandværk eller et renseanlæg være den rigtige løsning.

Myndighedshåndtering

Vi har stor erfaring med myndighedsprocessen og alle de relevante tilladelser og ibrugtagningstilladelser i forhold til støj, lugt og arbejdsmiljø. Vi ved, hvad det kræver og sørger altid for at sikre relevante godkendelser i rette tid.

Internationale ydelser inden for spildevandshåndtering

Vi anvender banebrydende tilgange og bæredygtige løsninger i fuld overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder til vores spildevandsprojekter. Vores interne specialister er klar til at rådgive gennem hele projektforløbet for internationale spildevandsprojekter, lige fra projekter i små og mellemstore byer til store byer med mere end 16 millioner indbyggere.

Klaus Rosendal

Klaus Rosendal

Afdelingschef / Vand & Klima / Øst
Thomas Fleurine Sørensen

Thomas Fleurine Sørensen

Afdelingschef / International

Vil du vide mere om vores ydelser inden for spildevandsbehandling?

Ønsker du at høre mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores rådgivningsydelser inden for spildevands-behandling. Udfyld vores formular, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.