Nødpumpestation ved Ishøj havn sikrer store områder mod oversvømmelse

I de seneste år har den københavnske vestegn ofte været ramt af oversvømmelser langs St. Vejleå. Med etableringen af den nye nødpumpestation ved Ishøj Havn er de store nedbørs- og højvandsproblemer som følge af klimaforandringerne nu løst.

Fakta

Kunde: Ishøj Kommune

Periode: 2017

Lokalitet: Den københavnske vestegn

Beskrivelse

Områderne langs St. Vejleå har været ramt af de senere års klimaforandringer, som har vist sig i form af ændret nedbør, kraftigere sommerregn og vådere vintre, ligesom stigninger i havniveau og højvande er forekommet oftere end forventeligt. Byudviklingen i området har dog også bidraget til det øgede pres på St. Vejleå. Ved højvande over +0,3 meter lukker slusen, og vandet fra St. Vejleå kan ikke løbe ud i Køge Bugt. Det har betydet, at området bag digerne og villakvarterne langs åen flere gange er blevet oversvømmet og dermed påvirket af vandet.

Løsningen på disse problemer er en nødpumpestation ved Ishøj Havn - en simpel og robust løsning, der her gør en markant forskel.

Ved forhøjet vandstand i Ishøj Havn sikrer nødpumpestationen, at vandet bag digerne kan ledes væk. Når vandstanden i Ishøj Havn og Køge Bugt er højere end normalt, lukker slusen i udløbet fra St. Vejleå, og man undgår, at vandet fra havet oversvømmer arealer og bebyggelser i de lave områder langs åen bag digerne. Når slusen er lukket, stiger vandet dog alligevel op bag digerne, fordi vandet fra St. Vejleå nu ikke længere kan ledes naturligt ud i havnen. På nærmest hollandsk manér sikrer nødpumpestationen, der kan flytte 4 m3 vand pr. sekund, at vandstanden bag digerne bliver holdt nede - og arealer og bebyggelser vil ikke længere blive oversvømmet.

Sweco har været rådgiver på projektet og stået for projektering, udbud samt tilsyn.

Se test af nødpumpestationen
Se åbningen af nødpumpestationen (indslag fra TV 2 Lorry)

Kundecitater

"Nødpumpestationen ved Ishøj Havn er sidste del af et større tværkommunalt klimasikringsprojekt omkring St. Vejleå. Nødpumpestationen betyder, at arealerne beliggende langs åens nedre del fremover kan sikres mod oversvømmelser i perioder med kraftigt nedbør og forhøjede vandstande i Køge Bugt. Etableringen af nødpumpestationen har været et længe næret ønske fra Vallensbæk og Ishøj Kommuner, så det er glædeligt, at projektet nu er udført, og begge kommuner kan imødekomme fremtidens vejr."
Henrik M. Lemée, Ingeniør hos Ishøj Forsyning

Kontakt