RenoWeb

Renoweb - Software by Sweco RenoWeb er Swecos samlede løsning til håndtering og administration af kommunale affaldsindsamlingsordninger.

Fakta

IT-løsning: RenoWeb, RenoTrack, RenoMobil, Affaldsportal, Container Logistik System, BinTag.

Anvendelse: RenoWeb, RenoTrack og de tilhørende mobile porteføljeprodukter anvendes i en lang række kommuner, forsyningsselskaber og affaldsselskaber i Danmark til administration, opkrævning og drift af kommunale affaldsordninger.

Kunder: Anvendes af mere end 50 % af kommunerne i Danmark samt i Nuuk på Grønland.

Hjemmeside: www.RenoWeb.dk

Beskrivelse

RenoWeb håndterer alle processer fra registrering af affaldstømning på den enkelte adresse, over styring af materiel og aftaler med den enkelte husstand, til afregning af de ydede services.

RenoWeb består af et basissystem samt en lang række tillægsmoduler, som kan tilkøbes, når behovet opstår. I kan således ”skræddersy” jeres implementering, så den netop opfylder de givne behov. RenoWeb indeholder en lang række koblinger til de økonomisystemer, der oftest anvendes i kommunerne – på den måde skal data kun ajourføres ét sted.

I har også mulighed for at tilkøbe sensorer til jeres containere, som løbende indsamler information om, hvor meget plads der er tilbage. Sensorerne måler kontinuerligt afstanden til affaldet og sender data til RenoWeb, så det er muligt for jer at planlægge præcis hvornår, det bedst kan betale sig for jer at tømme den enkelte container. Det betyder mindre kørsel og højere serviceniveau - til glæde og gavn for miljøet og for jeres kunder. 

RenoWebs vognmandssystem RenoTrack styrer selve tømningsregistreringen i marken og leverer løbende data til RenoWeb, så man kan følge fremdriften på den enkelte vogn. RenoWeb indeholder mulighed for sms- og mailadviseringer til borgerne om kommende tømninger og giver både borger og renovatør mulighed for at indmelde om problemer med manglende tømning, spildt affald, fejlsortering mv. Alt registreres og dokumenteres i RenoWeb.

Kontaktperson

 • Anders Krøjmand
  Humle
  Produktchef, waste and soil management
  +45 4348 6994
  Fraq r-znvy
 • Arne Hurup
  Nielsen
  Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6649
  Fraq r-znvy