0 af 0 for ""

Grønt areal ved Hegnet 51

Roskilde

Hegnet 51

Arkitektrådgivning på familievenlige boliger ved Roskilde

I Trekroner ved Roskilde opføres Hegnet 51 bestående af 25 rækkehuse, der placerer sig på en kuperet grund helt ud til åbent landskab, hvor de vil være synlige fra en stor del af Trekroner.

Netop derfor har det været ekstra vigtigt at tilpasse bebyggelsen de eksisterende kvaliteter i området. Projektet har haft ambitiøse krav til bæredygtighed på flere niveauer.

Lokation
Trekroner | Roskilde
Bygherre
Bellevue Ejendomsinvest A/S
Status
Forventes realiseret i 2023
Ydelser
Byplan, landskab- og arkitektrådgivning
Areal
2.836 m2
Rendering af Hegnet 51
Rendering af Hegnet 51
Hegnet 51, oversigtskort

Kædehuse med referencer til nærområdet

På grunden placeres rækkehusene som forskudte kæder omkring to ankomstrum og skaber derved private uderum ved rækkehusenes to haver. Husene orienteres mod øst og vest, hvilket giver gode dagslysforhold på begge sider, hvor familierne kan nyde privatheden i de små forhaver. Bebyggelsen samles omkring et centralt grønt rum med et fælles væksthus, orangeri samt værksteder, hvilket inviterer børn og voksne til sociale aktiviteter og fællesskab.

Rækkehusene beklædes med sortmalet træ og passer ind i omgivelsernes rolige og afstemte farveholdning. Udvalgte områder af facaden beklædes med varmebehandlet træ, der vil fremstå med en mere naturlig og lys nuance. På sigt vil disse partier patinere og få et sølvskær, der passer perfekt ind i landskabets farvetoner.

Ambitiøse krav

Kun en mindre andel af friarealerne tilsås med græs der klippes. Med henblik på at opnå høj grad af biodiversitet tilsås de øvrige grønne arealer med enggræs – på den måde inviteres natur og vilde blomster ind i området, ligesom der ikke anvendes sprøjtemidler i forbindelse med drift.

Ved opførelsen af Hegnet 51 tilgodeses miljøhensyn bl.a. ved at anvende svanemærkede eller tilsvarende certificerede byggematerialer, ligesom regnvandsafledning tilsluttes de åbne vandrender i landskabet, og føres til hhv. nedsivning, opsamling eller forsinkelse.

Boligernes ressourceforbrug minimeres ved at anvende højisolerede facade- og tagkonstruktioner, ligesom der anvendes energioptimeret glas i vinduer og døre. Anvendelsen af træ, både som det konstruktive materiale og facadebeklædning, er valgt ud fra et ønske om at anvende lokale og ikke ressourcekrævende byggematerialer. Træsorterne er således nordisk konstruktionstræ, ligesom facadebeklædninger er af nordisk fyr eller gran.

Landskabsplan

Udviklingsplanen for Trekroner tager afsæt i en stærk landskabsplan, hvor det naturlige terræn er bestemmende for områdets disponering med bebyggelser på det faldende terræn på begge sider af Himmelev Bæk.

Placeringen giver mulighed for at udkik over det smukke landskab imellem bebyggelserne, der alle er udformet individuelt med egen identitet.

Tre på stribe i Trekroner

Hegnet 51 er en del af en større vundet kommunalt projektudbud i Trekroner, hvor vi også opfører Hegnet 1 og Toppen 139. Hegnet 1 består af 50 lejligheder til udlejning og Toppen 139 af 18 rækkehuse til udlejning.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.