0 af 0 for ""

Schillerkvarteret overview

Nykøbing Falster

Visionsplan for Schillerkvarteret

Et kvarter med bomuligheder for alle, og hvor det lokale fællesskab trives. Kvarteret indgår i en naturlig sammenhæng med byen og naturen, og naboer og andre vigtige interessenter inviteres med til at skabe det nye kvarter.

Beliggenhed
Nykøbing Falster
År
2020-
Bygherre
Boligselskabet Fjordparken, Boligkontoret Danmark
Areal
50.000 m² / 3-400 boliger
Rolle
Arkitektrådgiver
Ydelser
Visionsplan og projektudvikling
Samarbejdspartnere
Grundejer Allan H. Schmidt, Birkelink, Sweco
1 Forbindelse til omgivelserne
Schillerkvarteret diagram 1
2 Det grønne strøg
Schillerkvarteret diagram 2
3 Karrédannelser og parkering
Schillerkvarteret diagram 3

Et boligkvarter for alle

Visionen er at skabe en robust bebyggelse, der tager historiske dele af fortiden med sig og bruger dem til at skabe en endnu mere attraktiv fremtid for stedet og de kommende beboere. Det bliver et særligt sted, der både skal udfordre og udvikle den måde, man bor på i Nykøbing Falster – i tæt kontakt til naturen og i et mulighedsfelt af fællesskaber.

Visionsplanen for Schillerkvarteret er udviklet med fokus på:

Infrastruktur & samhørighed: At skabe en naturlig og oplevelsesrig forbindelse til den omkringliggende by og natur.

Blandet boformer: At skabe grundlag for en blandet, nytænkende og oplevelsesrig boligsammensætning.

Blandet bydel: Udover boliger lægger visionsplanen op til, at området også kan indeholde mindre erhvervsdrivende, detailhandel samt eksempelvis undervisnings- eller plejefaciliteter.

Naturen ind i byen: At aktivere skoven samt Tingsted Å og de potentialer, den har som samlingspunkt i byen og på den måde bringe naturen ind i den nye bydel.

Schillerkvarteret grønt område med træ
Schillerkvarteret grønt område med facade

Et grønt hjørne i udviklingsplanen

Det grønne hjørne er et naturligt led i udviklingsplanen for Nykøbing Falster. Fra sundet og dets blå herlighedsværdier mod syd munder den grønne profil ud på Schillergrunden som en kobling til skovlandskabet mod nord. Området bliver destinationen mellem byen, åen og skoven, men også en kobling på tværs af de kulturelle og institutionelle funktioner i omgivelserne.

Boliger
Visionsplanen lægger op til at der kan opføres ml. 300-400 boliger i omkring 20 gårde – hver med 15-20 huse – hvor alle boligerne ligger omkring et indre fælles gårdrum.

Gårdhaver
Centralt i hver bebyggelse etableres der et fælles gård- og haverum.

Det grønne strøg
Udover at skabe gode fællesskaber i bebyggelsen fokuseres der også på fællesskabet med resten af kvarteret. Gårdmiljøerne placeres med åbning ud mod det store, grønne fællesområde, som forener kvarteret. I det grønne, bølgende strøg er der rig mulighed for beboerinitiativer som fx bistader eller lignende.

Infrastruktur
Aktive stisystemer forbinder bebyggelsen med omverdenen og inviterer indenfor.

Schillerkvarteret situationsplan

Lokale synergier

Schillerkvarterets lokale forankring er essentiel for hjemfølelsen for de kommende beboere. En nænsom indpasning sikrer muligheden for samskabelse med de eksisterende funktioner.

1. Kulturfabrikken er kvarterets nærmeste kulturtilbud, hvor en direkte synergi kan finde sted fra første fase.

2. Åbningen mod skoven, spejderhytten og åen/klimasøen kan danne ramme for et naturcenter, hvor læren omkring livet i naturen og klimabevidsthed er i fokus.

3. Guldborgsund Zoo & Botaniske Have tilbyder en særlig videndeling, og med en pladsdannelse, som åbner sig overfor hovedindgangen samt Vesterskoven, opstår et særligt omdrejningspunkt i byen.

4. Det Grønne Kile kan bruges til bevægelse og som sikker stiforbindelse mellem byens idrætsfaciliteter, herunder skovene, sportshallerne og stadion.

Schillerkvarteret grønt område

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.