0 af 0 for ""

Egesletten overview over parken

Glostrup

Egesletten

Arkitektrådgivning på ny bebyggelse

Cirkusgrunden har i årevis været Hvissinges lille, vilde park, som benyttes i mange forskellige sammenhænge. Det er vores klare ambition at bevare parkens rekreative kvaliteter i samspil med at tilføre en ny bebyggelse kaldet Egesletten.

Beliggenhed
Glostrup
År
2020-
Bygherre
Casa Nord
Areal
3.545 m²
Rolle
Arkitektrådgiver
Ydelser
Skitsering, projektering
Samarbejdspartnere
KTP Byggeledelse | Ingeniør´ne | Thing Brandt Landskab | ConArk
Egesletten punkthuset
Egesletten rækkehuset
Egesletten rækkehuset med vandløb

Visionen for Egesletten

Ved at lade bebyggelsen tage udgangspunkt i kvaliteterne fra forstadens grønne miljø og trygge fælleskab og flette det sammen med parkens potentiale for leg og aktivitet – både for de nye og eksisterende beboere – kan vi bevare parkens rekreative kvaliteter.

At parken allerede er aktiv, er en gave for området, og det er vores vision, at landskabet skal være synligt fra alle boliger og fortælle om de skiftende årstider og håndtere regnvand på en måde, som lægger op til leg og tilfører biodiversitet.

1 Hovedgreb
Egesletten diagram A
2 Parkerings- og tilkørselsforhold
Egesletten diagram B
3 Typologier
Egesletten diagram C
4 Naboskaber
Egesletten diagram D
5 Samspil med den offentlige park
Egesletten diagram E
6 LAR
Egesletten diagram F
7 Depoter og dagrenovation
Egesletten diagram G
White box
White box

1 Hovedgreb
Hovedgrebet i bebyggelsen er for begge grunde tænkt som en del af en helhed. Begge grunde kan fungere hver for sig i samspil med landskabet i midten af Egesletten.

2 Parkerings- og tilkørselsforhold
Rækkehusenes parkering er afviklet i den vestlige ende af grunden med tilkørsel fra Egeskoven. Etageboligernes parkering er afviklet i den vestlige ende af grunden med tilkørsel fra Skovsletten. Resten af grunden er forbeholdt bløde trafikanter.

3 Typologier
Rækkehusene er inddelt i to typer – gavlhuse og midterhuse. Hver etagebygning indeholder 8 lejligheder med en sydvendt tagterrasse som henvender sig til den offentlige park og regnvandssøen.

4 Naboskaber
Rækkehusenes naboskaber ligger mellem de private baghaver og forhaver og giver mulighed for leg og ophold i en beskyttet zone. Etageboligernes naboskaber ligger sydvendt mellem boligerne og fungerer som en bufferzone mellem de private haver og den offentlige park.

5 Samspil med den offentlige park
Fællesskabet for begge de nye bebyggelser bindes sammen af den offentlige park, hvor det vil være muligt at blande sig med naboerne fra området eller benytte multiparken.

6 LAR
Regnvand lades ud centralt på grunden og opsamles i regnvandssøen.

7 Depoter og dagrenovation
Ud for hvert rækkehus er et skur til dagrenovation. Ud mod Egeskoven er der placeret to skure til storskrald. Ud for etageboligerne er et skur til dagrenovation og barnevogne ud mod Skovsletten.

Egesletten snit
Egesletten punkthuset med vand

Mere end en boligtype

Rækkehusene er indrettet som en rummelig bolig, der kan tilpasses det moderne menneskes behov. Boligen er ideel for både etablerede børnefamilier og par, der er i gang med at stifte familie. Den kan bruges som delebolig, alt efter behov.

Boligen består af en entré/bryggers, hvorfra der er direkte adgang til den øvre etage samt badeværelse og stue/køkken/alrum. Opholdsarealet er sydvendt og giver direkte adgang til baghaven, som visuelt bliver en del af stuen. På 1. etage er der disponeret med 4 regulære soveværelser samt et ekstra badeværelse. Under den skrå tagflade er der mulighed for at indrette et depot eller en hems. Der er adgang til fællesarealerne og det nære naboskab fra baghaven. Forhaven giver ligeledes adgang til naboskaberne og vil med sin aftensol lægge op til en brug sidst på aftenen når det er godt vejr.

Etageboligerne er indrettet, så de kan bebos af forskellige typer mennesker og aldersgrupper. Personer med nedsat førlighed vil også have mulighed for at bo her, da boligerne er fuldt tilgængelige på alle etager.

Lejlighederne er udformet som optimerede boliger på henholdsvis 4 og 5 værelser. Når man træder ind i den private bolig møder man en entre med mulighed for opbevaring og depot. Herfra er der direkte adgang til boligens store opholdsrum med stue, køkken og alrum. Opholdsrummet er orienteret mod syd og med supplerende lysindtag fra øst eller vest. Stuen giver adgang til udeophold, som altid er orienteret mod syd. 5 værelses lejligheder har 2 badeværelser, hvoraf det ene er i forbindelse med det store soveværelse.

Egesletten interiør i Punkthuset
Egesletten interiør i rækkehuset
Egesletten snit boliger

Fællesskab og mangfoldighed

De forskellige boligstørrelser er med til at sikre forskellige beboersammensætninger og understøtter mangfoldighed i naboskaberne. De tre etager tilbyder også forskellige former for udeophold, hvor stuen måske henvender sig til børnefamilier, 1. etage til dem som ikke er interesseret i en have og til sidste tagterrassen, som vil virke mere privat og tilbyder udsigt ud over området.

En god bebyggelse er en oplevelsesrig bebyggelse. Særligt i bygningernes facadeudtryk er det muligt at stimulere oplevelsen af bebyggelsen og dermed øger glæden ved området og bygningernes indbyrdes samspil og skala.

De nye boliger skal lægge op til et fællesskab, som både tilgodeser tryg leg og ophold, men også åbner op for området, så de nye boliger ikke privatiserer parkens uderum, men i stedet inviterer indad og udad.

Egesletten rækkehuse
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.