0 af 0 for ""

Sydhavnsgade rendering

København

Miljøundersøgelser – Køhlers Have, Sydhavnsgade

Køhlers Have skal koble det gamle og nye Sydhavnen sammen

Køhlers Have er et stort byggeprojekt, som skal være med til forbinde det gamle sydhavnskvarter med de nyere boligområder, Teglholmen og Sluseholmen. Byggeriet omfatter tre boligblokke i fem etager og skal opføres i et tidligere industriområde i Københavns Sydhavnskvarter. Forud for nybyggeriet er derfor foregået en nedrivning af eksisterende industri- og kontorbygninger på den ca. 15.000 m2 store projektejendom.

Lokation
København
År
Igangværende
Kunde
AG Gruppen
Areal
15.000 m2
Ydelser
Feltundersøgelse, jordforvaltning, jordoprensning
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Sydhavnsgade murbrokker
Sydhavnsgade boring

Fra forurenet industrikvarter til sundt boligbyggeri

Hele projektejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven pga. omfattende forurening i jord og grundvand fra de tidligere virksomheder på ejendommen. Der er derfor foretaget miljøundersøgelser og søgt §8-tilladelse til at ændre arealanvendelsen til boligformål.

Sweco er totalrådgiver for AG Gruppen, som er bygherre på projektet. Sweco har således, ud over at projektere det nye byggeri, også leveret alle rådgivningsydelserne i relation til nedrivning af de eksisterende bygninger og miljøundersøgelserne frem mod §8-tilladelsen inklusive den tilhørende korrespondance med myndighederne. Endelig har Sweco også udført en meget omfattende for-klassificering af al overskudsjorden i projektet, så jorden kan bortskaffes til egnede modtagere uanset forureningsgraden.

Swecos miljøydelser indebærer:
– Supplerende og afgrænsende forureningsundersøgelser i jord, grundvand og poreluft
– Risikovurdering og projektering af indeklimasikring
– Borearbejde og jordprøvetagning til forklassificering af overskudsjord
– Udarbejdelse af jordhåndteringsplan
– Kortlægning af problematiske stoffer i byggematerialer i eksisterende bygninger
– Myndighedsbehandling inklusive §8-proces

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.