0 af 0 for ""

Rødt boligbyggeri

Danmark

Sundere almene boliger i fremtidens Danmark

Er der brug for forbedringer af Danmarks almene boliger?

I samarbejde med Landsbyggefonden har Sweco og Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco bidraget til rapporten ”Sundere Almene Boliger”. Den stiller skarpt på det langsigtede behov for ekstraordinære forbedringer af Danmarks almene boliger.

Rapporten gennemgår de ekstraordinære udgifter, der findes i den almene boligmasse, som følge af udviklingen i samfundet, byggeskik og lovgivning. Den tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om demografi, geografiske forskelle og byggetekniske ændringer over tid. Derudover tages der udgangspunkt i faktuel viden om skimmel, radon, luftskifte og bygningsforurening.

Der er i rapporten foretaget en gennemgang af 10 cases fra den almene sektor, som danner grundlag for dokumentation af forskelle og forskellige behov i de enkelte afdelinger.

Lokation
Danmark
År
Realiseret, 2019
Kunde
Landsbyggefonden
Ydelser
Specialviden i forhold til demografi, geografiske forskelle, faglig specialviden om bygningsfysik, bygningsforureninger og indeklimaproblematikker i forhold til radon, skimmel og afgasning af materialer, afholdelse af workshops
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Samarbejdspartnere
Årstiderne Arkitekter – Part of Sweco
Verdensmål
1, 3 og 11
Sund almen bolig
Opgang
Husnumre

Sunde almene boliger som følger med tidens udvikling

I rapportens konklusioner stilles der skarpt på tilgængelighed ude og inde, afgasning af stoffer til indeklima, luftskifte, isolering af bygningsmassen, støjgener, fugt, skimmel og bygningsforurening. Det anbefales ligeledes, at der tages udgangspunkt i behov, tendenser og efterspørgsel i det lokale boligmarked, når man planlægger renoveringer af almene boliger. Endelig konkluderer rapporten, at de almene boligers byggetekniske tilstand skal tages med i overvejelserne for at kunne vurdere omfanget af renoveringsarbejdet. Ligesom det vurderes som væsentligt at have fokus på f.eks. jordforurening ved udarbejdelse af fx helhedsplaner.

Rapporten er et eksempel på en anden type rådgivning, som Sweco tilbyder. Vi bidrog til kortlægningen af, hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med renoveringen af almene boliger – herunder de økonomiske konsekvenser af renoveringsarbejdet, samt hvilke behov og tiltag, det kræver at forbedre den boligmasse, som næsten en femtedel af landets befolkning bor i.

Boliger og basketballbane

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.