0 af 0 for ""

Rantzausbakke ved søen

Horsens

Rantzausbakke

Et attraktivt boligkvarter med fokus på fællesskaber

Med sine forskellige boligtypologier bliver Rantzausbakke et nyt og mangfoldigt boligområde i Horsens, hvor arkitekturen integrerer nærområdets særlige landskabelige kvaliteter, og som med sine rekreative, grønne arealer og fællesfaciliteter inviterer til samvær og møder beboerne imellem.

Rantzausbakke grønt område
Rantzausbakke rendering
Lokation
Horsens
År
Igangværende
Bygherre
Birch Ejendomme
Areal
37.000 m²
Verdensmål
7, 11 og 15

I landskabet mellem Hansted Ådal og Åbjerg Skov ved Horsens skal boligområdet Rantzausbakke opføres – et nyt kvarter, hvor de kommende beboere vil få let adgang til både sø, skov og det omkringliggende englandskab.

Det nye boligområde på Rantzausbakke underopdeles i tre mindre boligkvarterer – Bakken, Engen og Lunden – som får hver sin identitet med forskellige bebyggelsesstrukturer, beplantninger, vejforløb og parkeringsforhold, der understreger kvarterenes forskellighed.

Bakken, Engen og Lunden rummer forskellige boligtypologier, som vil henvende sig til forskellige beboergrupper, aldersgrupper og familiemønstre – bl.a. vil området rumme længehuse, karréer og punkthuse.

Visionen for Rantzausbakke er at skabe et mangfoldigt beboelseskvarter med fokus på grønne, rekreative udearealer og fællesskaber – blandt andet etableres der mellem de enkelte bebyggelser intime, gårdrum til glæde for beboerne i det enkelte kvarter.

Når projektet står færdigt, vil Rantzausbakke rumme knap 37.000 m2 bebyggelse med i alt ca. 400 boliger.

Fokus på fællesskaber både inde og ude

Bakken, Engen og Lunden kobles sammen af et centralt strøg, der også fungerer som fælles udendørs areal i området, der indrettes, så det indbyder til forskellige ophold og aktiviteter.

Centralt i det strøget opføres et fælleshus med tilhørende udearealer, hvor beboerne kan mødes om fx fællesspisning og aktiviteter på legepladsen. Hele området forbindes via gang- og cykelstier, der løber gennem strøget, og som også giver let adgang til den nærliggende Åbjerg Skov, Bygholm Sø og det vidtstrakte englandskab.

Udearealerne på Rantsauzbakke er desuden karakteriseret af synlige LAR-løsninger i form af regnbede, søer og grøfter, der leder regnvand væk fra boligområdet og ned til Bygholm Sø. Den rekreative brug af regnvandet tilfører således en stor merværdi til udearealerne, og skaber et anderledes og oplevelsesrigt vej- og stiforløb gennem hele boligområdet.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.