IT til by og land

Avancerede, digitale løsninger spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens byer og samfund. Sweco hjælper sine kunder med at udvikle digitale systemer, så de kan få adgang til information, der kan skabe orden og struktur. Swecos digitale eksperter bruger de data, der genereres i samfundet til at effektivisere planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser.

Services

 • 3D
 • BIM
 • FME - Feature Manipulation Engine
 • FM-systemer og big data
 • GIS
 • IT-konsulentydelser
 • Systemer til håndtering af laboratoriedata og spildevandsdata
 • Portalløsninger
 • Systemudvikling og systemintegration
 • IT til by og land - Nyhedsbrev

Systemer til håndtering af laboratoriedata og spildevandsdata

Sweco har i tæt samarbejde med BIOFOS, Danmarks største spildevandsvirksomhed, udviklet tre værktøjer til brug for drift af renseanlæg: Laboratoriesystemet Labsys, dataopsamlingssystemet Dialog samt ManagingPuls til indberetning af data til den nationale punktkildedatabase, PULS. Tilsammen udgør de den nødvendige basis for at kunne drive renseanlæg optimalt.

Labsys sætter populært sagt strøm til analysearbejdet i laboratoriet. Det er et webbaseret system, der understøtter arbejdsgangen lige fra prøvetagning over registrering af kemikalier og analyseresultater til intern kvalitetskontrol på analysearbejde og rapportering. I Labsys kan alle informationer vedrørende prøvetagninger, målinger samt egne og eksterne analyseresultater håndteres på sikker og veldokumenteret vis.

Analyse og rapportering fra Labsys bliver sammen med de øvrige opsamlede driftsdata fra manuelle aflæsninger og onlinemålere håndteret af Dialog. Med Dialog udføres ad hoc analyse, kravoverholdelsesberegning og daglig rapportering af de opsamlede data. Dialog er integreret med SRO-systemerne (Styring, Regulering og Overvågning), Labsys og ManagingPuls. ManagingPuls er et værktøj til indberetning og verifikation af data til PULS.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udvikling af laboratoriesystemer, som håndterer data på sikker og veldokumenteret vis
 • Adgang til og rådgivning om systemerne Labsys, Dialog, ManagingPuls og PULS

 • Arne Hurup
  Nielsen
  Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6649
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for it til by og land.

Kontaktpersoner for it til by og land