0 af 0 for ""

Detailhandelsplanlægning og levende bymidter

Vi planlægger fremtidens levende handelsområder

I vores team for Detailhandelsplanlægning & levende bymidter planlægger og udvikler vi eksisterende og nye detailhandelsområder og -projekter for udviklere, kæder og kommuner.

Vi forener kæders, kunders og planlovgivningens ønsker og krav i vores arbejde med levende bymidter og attraktive handelsområder. Vi forstår den kommercielle virkelighed, som detailbranchen opererer i og følger tæt de rammebetingelser, der er styrende for udviklingen. Som detailhandels- og byplanlæggere arbejder vi med detailhandel og andre kommercielle byerhverv som drivere for byudvikling og ser handelslivet i sammenhæng med forhold som byliv, bosætning, mobilitet og turisme.

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. by- og trafikplanlæggere, arkitekter m.fl., og sammen planlægger og udvikler vi levende handelsområder til fremtidens kommercielle byerhverv.

Læs mere om vores arbejde inden for Retail & Logistik

Rendering af Søagerhusene
Vores ydelser og kompetencer i Detailhandelsplanlægning og levende bymidter

Vores team har omfattende erfaring med planlægning og udvikling af detailhandel og handelslivet i øvrigt. Vores analyser og redegørelser er baseret på nyeste data og specialistviden, og vi lægger stor vægt på den planjuridiske kvalitet i vores arbejde.

Detailhandels- og serviceerhvervsanalyser
Med en analyse af detailhandlen og de kundeorienterede serviceerhverv skaber vi overblik over handelslivet på tværs i en kommune. Analysen gør status på handelslivet, den historiske udvikling og kommer med konkrete og strategiske anbefalinger til kommuneplanlægningen og udviklingen af handelslivet i og uden for bymidterne.

Detailhandelsredegørelser
Planlægning for detailhandel er omfattet af krav om redegørelse i planloven. Vi kender indgående detailhandelsbestemmelserne, Vejledning om detailhandelsplanlægning, klagenævnsafgørelser og praksis på området. Vi kan hurtigt og effektivt vurdere muligheder og begrænsninger for planlægning af en ny butik eller et butiksområde i henhold til reglerne om detailhandelsplanlægning. På baggrund heraf udarbejder vi en redegørelse, der opfylder alle lovkrav.

 Konsekvensvurderinger
Ny detailhandel bidrager til vækst og udvikling, større omsætning og flere arbejdspladser, men konkurrerer også med eksisterende detailhandel og kan påvirke kundeorienterede erhverv. Med en konsekvensvurdering beregner vi de omsætningsmæssige effekter for den eksisterende detailhandel og betydningen af f.eks. en ny dagligvarebutik eller et nyt aflastningsområde for handelslivet i en bymidte. Konsekvensvurderingen bidrager på objektiv og transparent vis til grundlaget for politisk stillingtagen til nyt et butiksprojekt eller -område.

Strategisk bymidteplanlægning
Levende bymidter spiller en central rolle for byernes attraktivitet og fungerer ikke kun som handelsområder, men i stigende grad også som oplevelses- og mødesteder. Vores tilgang til strategisk bymidteplanlægning er tværfaglig og helhedsorienteret og bygger på data og specialistviden. Samtidig er vores tilgang involverende og sker i dialog med kommune, erhvervsforeninger, forretningsdrivende og borgere med interesse i bymidternes udvikling.

Handels- og mobilitetsanalyser
Handel og mobilitet er en vigtig brik i udviklingen af bæredygtige byområder. Vores kundeinterviewundersøgelser afdækker sammenhængen mellem kundernes forbrugsmønstre og transportmiddelvalg. Vi kommer med anbefalinger til detailhandels- og mobilitetsplanlægningen. Samtidig vurderer vi effekterne af tiltag, der kan bidrage til mere bæredygtig mobilitet i forbindelse med handel og samtidig understøtte et velfungerende handelsliv.

placeholder small

Florian Sollacher

Projektchef for Detailhandelsplanlægning og levende bymidter / Vej & Mobilitet
placeholder small

Martin Richner

Projektchef for Detailhandelsplanlægning og levende bymidter / Vej & Mobilitet
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.