IoT-løsning giver et renere Rudersdal med færre skraldespande

En ny IoT-baseret affaldsløsning betyder, at det fremover er slut med at køre ud for at tømme tomme affaldsspande i Rudersdal Kommune. 450 intelligente sensorer monteret i kommunens affaldsspande placeret i det offentlige uderum gør det nemlig muligt at effektivisere driften, da sensorerne giver besked, når affaldsspandene skal tømmes. Løsningen betyder, at Rudersdal Kommune kan omlægge affaldsindsamlingen fra planlagt drift til behovsstyret drift. Det sparer tid, ressourcer og kørsler og giver en renene kommune.

Fakta

Kunde: Rudersdal Kommune

Periode: 2019 - 2020

Samarbejdspartner: Telia

Rene og indbydende byer, parker og strande er målet i landets kommuner, men det er også en dyr post på driftsbudgettet at tømme de mange kommunale skraldespande rettidigt. Derfor er Rudersdal som den første kommune i landet gået ’all in’ på at effektivisere sin affaldsindsamling ved at installere intelligente sensorer i kommunens mange affaldsspande i det offentlige uderum. Det betyder, at det daglige driftsarbejde bliver nemmere og billigere.

Sensorerne sender løbende data til kommunens driftsenhed, som på en skærm kan overvåge fyldningsgraden i hver enkelt skraldespand og køre ud, når der er behov for at tømme spanden. Løsningen gør det med andre ord muligt at gå fra planlagt drift til behovsstyret drift og derigennem reducere antallet af køreture med skraldebilen. Det bidrager til driftsmæssige besparelser – selv inklusiv de driftsudgifter som følger med sensorerne.

10 pct. færre skraldespande

Tidligere har borgerne i Rudersdal kunnet sende en sms, når skraldespandene var overfyldte, men nu bliver det også nemt at identificere de tomme affaldsspande rundt om i kommunen. Desuden giver de mange sensordata et bedre overblik over brugsmønstret for spandene, så kommunen kan opsætte flere skraldespande på lokationer, hvor der er behov for det og fjerne spande fra steder uden behov. Med løsningen fuldt implementeret forventer Rudersdal at kunne fjerne 10 pct. af de nuværende 500 affaldsspande i kommunen.

Et samlet integreret system – og til at betale

Rudersdal Kommune har i nogle år testet forskellige IoT-baserede affaldsløsninger, men det er først med Swecos sensorer i kombination med ny mobilteknologi fra Telia, at løsningen er blevet så driftssikker og økonomisk attraktiv, at Rudersdal har besluttet at gå mere systematisk til værks med sensorer i samtlige af kommunens affaldsspande.

Løsningen er desuden fuldt integreret med Swecos nuværende driftssystem DriftWeb, som i dag anvendes i mere end 80 danske kommuner, herunder Rudersdal. Det bidrager til en lettere integration og nemmere anvendelse af data, da den kan komme i spil sammen med kommunens øvrige data og kørselsplanlægningssystemer.

"Med et opdateret, databaseret overblik over fyldningsgraden i vores affaldsspande, kan vi gå fra planlagt drift til behovsstyret drift. Tidligere havde vi en del unødvendige kørsler til halvfyldte eller tomme spande, og nogle gange fik vi ikke tømt en fyldt skraldespand i tide. Nu kan vi løbende følge med og tømme efter behov."
Driftschef Peter Bjørno Jensen, Rudersdal Kommunes Driftsafdeling.

 • Anders Krøjmand
  Humle
  Produktchef, waste and soil management
  +45 4348 6994
  Fraq r-znvy
 • Helge
  Tøttrup
  Produktchef, Asset Management
  +45 4348 6362
  Fraq r-znvy