0 af 0 for ""

Bro i park

Landsdækkende

Miljøstyrelsen – digital dialog og indberetnings-værktøj

IT-værktøj til kommuner og vandråd

I aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken, indgået i december 2015, blev det bestemt, at lokal viden skulle bringes i spil i forbindelse med en kvalificering, afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. Til denne opgave skulle Miljøstyrelsen lave et IT-værktøj til kommuner og vandrådenes arbejde. Dette IT-værktøj kaldes ”Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2”.

Lokation
Landsdækkende
År
2017
Bygherre
Miljøministeriet
Rolle
WebKort-løsning til visning, indberetning og godkendelse af vandløb og vandløbsindsatser

Landsdækkende projekt med mange parter og opgaver

Til at løse opgaven blev der nedsat lokale vandråd i de 23 hovedvandopland i Danmark. Hvert vandråd bestod af ca. 20 medlemmer fra forskellige organisationer med interesse i vandløbene. Deres opgave var at rådgive kommunerne i, hvordan opgaverne kunne løses. Vandrådene havde under hele processen ‘kiggeadgang’ til Swecos IT-værktøj – Spatial Suite – og havde dermed mulighed for at indmelde værdifuld lokal viden om vandløbene til kommunen.

Kommuner og vandråd blev stillet tre delopgaver i “Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2”, hvor kommunerne kunne indberette, og vandrådene kunne følge med i kommunernes indberetning på deres særskilte site – og de kunne løbende udveksle oplysninger.

Sweco leverede løbende service på det digitale dialog/indberetnings- og godkendelsesværktøj – Spatial Suite – for Miljøstyrelsen.

IT-værktøj muliggjorde kompliceret proces

IT-værktøjet, Spatial Suite, havde til formål at understøtte samarbejdet mellem kommuner og vandråd på tværs af kommunegrænser.

“Afgrænsning og forslag til udpegning af vandløb i VP2” er et af mange projekter hos Miljøministeriet, som kræver overblik over arealudpegninger og arealanvendelse, og som Sweco leverer service på. Miljøstyrelsen har anvendt Spatial Suite, som har gjort det muligt – digitalt – at have et dynamisk kort, som alle parter kunne tilgå på samme tid samt lave revisioner og forslag til – for eksempel vandløbsafgrænsningen.

Styrelsens anvendelse af IT-værktøjet betød en hurtigere og mere enkel proces, og gjorde det muligt at videndele internt i vandrådene samt vandrådene og kommunerne imellem: Parterne kunne eksempelvis udveksle oplysninger, melde sig til e-mail advice samt styre dokumentdeling – helt ned til mindste vandløbssegment. Derudover holder Spatial Suite styr på tal i et større omfang – fra udkast til godkendelse, som vedrører de enkelte vandløbssegmenter, og som medfører konsekvenser for hele vandløbet samt hele landet.

I forbindelse med opgaven for Miljøstyrelsen har Sweco imødekommet den komplicerede proces ved at lave en stor specialudvikling på Spatial Suite, og ved at lave løbende udviklinger og releases ud fra styrelsens ønsker. Swecos vision var at have programmet klar til tiden med prototyper og nye specialknapper, således at de mange aktører ville være tilfredse med produktet. Derfor stod Sweco også hele tiden til rådighed, så produktet kunne følge med processen.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.