0 af 0 for ""

Danmark

LCA-rapport: Støjskærme af træ er en gevinst for klimaet

For virksomheden PileByg A/S har Sweco udarbejdet en LCA (livscyklusvurdering) af virksomhedens støjskærme af træ og sammenlignet med en traditionel støjskærm af stål. Støjskærme er typisk konstrueret i stål og aluminium, men PileByg har specialiseret sig i alternativer af træ med samme lydreducerende effekt.

Lokation
Hjørring
Kunde
Pilebyg A/S
Ydelser
LCA-rapport af støjskærme af træ og stål.
Status
Realiseret, 2021
Verdensmål
6, 7, 9, 11, 12, 13 og 15

I analysen og sammenligningen indgik tre typer af skærme: Virksomhedens klassiske naturstøjskærm med træsøjler, samme skærmtype på stålsøjler samt en generisk stålskærm. I livscyklusanalysen så Sweco på upstream og produktionsfaserne. Konkrete data fra PileBygs produktion blev brugt så meget som muligt, mens generisk data om stålskærme indgik i analysen.

Hovedkonklusionen er, at klimaaftrykket opgjort som kg CO2e/m2 for PileBygs skærme er 60-67% lavere end den generiske stålstøjskærm. Derudover viser analysen, at PileBygs skærme lagrer CO2 i produktet i hele livscyklussen, hvilket forårsager et midlertidigt CO2-dræn svarende til 2,7-3,2 gange det globale varmepotentiale (kg CO2-eq.) af PileBygs skærme.

Brug for flere støjskærme i fremtiden

Fremtiden byder på mere trafikstøj, men allerede i dag er støj et stort problem flere steder i landet. Derfor indeholder regeringens ’Infrastrukturplan 2035’ 55 km støjskærme ved 11 større motorvejsprojekter og yderligere 3 mia. kr. til støjskærme i støjbelastede områder langs statsveje.

”Swecos analyse viser, at der vil være en klar klimagevinst ved at vælge støjskærme af træ i stedet for af stål og aluminium, som man har brugt hidtil. Alene de planlagte 55 km støjskærm langs motorvejsanlæg vil give en anslået klimagevinst på 26.351 tons CO2e, hvis man erstatter stål med træ. Det svarer til 1.800 danskeres årlige klimapåvirkning eller 10.500 personers flyrejse til Thailand tur-retur,” siger Johannes Falk, direktør i PileByg.

”Analysen viser også, hvordan vi som producent belaster klimaet, når vi anvender stål og aluminium, der typisk har rejst langt, mens vi kan bidrage positivt ved at bruge træ fra vores nabolande eller ideelt fra dansk klimaskov. Træet kan dyrkes ekstensivt på landbrugsjord og i kort rotation; det sikrer højere optag af CO2 end træ hentet i ’gammel skov’,” forklarer cand.silv. Johan Pedersen, der er ansvarlig for bæredygtig produktion hos PileByg.

I dag anvendes træ typisk kun som facadebeklædning på en støjskærm, der er bygget i stål eller aluminium. Klimamæssigt er det ikke en materialeøkonomisk løsning. Klimagevinsten opnås først, når selve skærmen er i træ, mens blot fundamentet er af stål.

Fakta: Klimagevinsten ved støjskærme af træ vs. stål

En grøn støjskærm har et klimaaftryk på ca. 30,4 kg CO2e/m2 kontra stålskærmens ca. 92,5 kg CO2e/m2. Dette tager kun højde for stålskærmens udledning i dens levetid og ikke for demontering og omsmeltning af stål/aluminium

I skærmens levetid lagrer en grøn støjskærm ca. 97,6 kg CO2e/m2 i det træ, skærmen er konstrueret af

Hvor der vælges en grøn støjskærm i stedet for en stålskærm, er der en nettogevinst for klimaet på ca. 159,7 kg CO2e/m2 samlet i CO2e lagret i træet og sparet CO2e fra fortrængning af en stålskærm. Det anmærkes, at nettokulstoflageret forekommer i produktets levetid (ca. 36 år).

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.