0 af 0 for ""

Øresundsmotorvejen

Transport og infrastruktur

Klimaoptimering af infrastruktur- og transportløsninger

I Sweco integrerer vi bæredygtige løsninger, når vi designer og udfører infrastrukturprojekter, og vi har et indgående kendskab til, hvordan man gennem de rigtige løsninger og valg kan skabe infrastruktur- og transportløsninger med et lavere CO2-aftryk.

Vi arbejder ud fra et bæredygtigt mindset med et handlingsbaseret og målbart fokus til gavn for vores kunder og deres projekter. Vi har bl.a. udviklet et evalueringsværktøj til Bæredygtig Infrastruktur – EBI, der giver mulighed for at vurdere typiske løsninger på udvalgte bæredygtighedsparametre og foretage til- og fravalg i projektet på et oplyst grundlag.

Vi indtænker bæredygtighed som en naturlig del af designprocessen helt fra begyndelsen og involverer specialister fra hele forretningen på tværs af f.eks. infrastruktur, miljø og arkitektur.

Udvalgte projekter

København – Ringsted Sjælland
Tog på KBH - Ringstedbanen
E20 Amagermotorvejen Sjælland
Øresundsmotorvejen

Klima- og miljøvurderinger og miljøvaredeklarationer

Vi har stærke kompetencer inden for livscyklusvurderinger (LCA) og gode erfaringer med LCA som en standardiseret metode til at undersøge, vurdere og dokumentere klima- og miljøaftrykket for anlæg, bygninger og infrastruktur. Når vi arbejder med LCA-vurderinger, ser vi på levetiden af konstruktionen – fra udvinding af råstoffer, til produktion, transport, installation, brug og nedrivning eller genanvendelse, og vi giver anbefalinger til, hvordan man med en investering i de rette bæredygtige materialer kan opnå et lavere klima- og miljøaftryk. En forudsætning for en nøjagtig og retvisende LCA er repræsentative data. Her arbejder vi med miljøvaredeklarationer (MVD) – med deres engelske udtryk kaldet Environmental Product Declarations (EPD’er) – for at sikre en standardiseret kortlægning af klima- og miljøaftryk på det pågældende produkt eller materiale.

Totaløkonomiske vurderinger (LCC – Life Cycle Costs)

Vi hjælper også med at udføre totaløkonomiske vurderinger, kendt som Life Cycle Costs (LCC). Ud fra et økonomisk bæredygtigt perspektiv er det vigtigt at se på økonomien for en konstruktions samlede levetid. Her kan en dyrere (ved erhvervelse), men mere hårdfør løsning vise sig at være det økonomisk mest bæredygtige valg på sigt.

CO2e-afrapportering og Carbon Cost Management

Vi hjælper med at beregne og afrapportere CO2e-aftryk på både enkelte materialer og specifikke projekter. Vores erfaring er, at hvis man virkelig vil rykke på sit aftryk, skal man arbejde med Carbon Cost Management, hvor der arbejdes aktivt med CO2e og relaterede omkostninger. Her ved vi, at de bedste resultater opnås ved tidlig involvering i et projektforløb.

Læs mere om Carbon Cost Management i vores Urban Insight rapport her 

Ressourcehåndtering, optimering og implementering af nye materialer

Global ressourceknaphed har sat skub på behovet for at genbruge, genanvende, ressourceoptimere, samt opfinde og implementere nye klimavenlige materialer og løsninger. Vi rådgiver om, hvordan genbrug og genanvendelse bedst kan bringes i spil i anlægs- og infrastrukturprojekter uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og vi arbejder altid med at trimme og optimere vores designs for at indfri mulige materiale- og ressourcebesparelser bl.a. ved hjælp af 3D-modeller.

Støj og luftforurening fra veje, jernbaner og fly

Infrastrukturen er årsag til langt de største støjgener i Danmark. Støjgener og luftforurening fra f.eks. veje, jernbaner og fly kan influere på vores sundhed og trivsel og udgør derfor væsentlige faktorer, når det kommer til at forbedre den sociale bæredygtighed for ethvert infrastrukturprojekt. Ifølge WHO er vejstøj og luftforurening blandt de største miljøproblemer i EU.

I Sweco har vi omfattende erfaring med måling og beregning af støj fra veje, jernbaner og flytrafik. Vores rådgivning spænder fra lokalplanlægning og VVM-redegørelser, over støjkortlægninger af hele kommuner og byområder, til støjhandlingsplaner og støjdæmpnings-strategier.

Vi arbejder også med – sammen med vores kunder – at udvikle støjsvage teknologier, blandt andet indenfor jernbanesektoren.

Camilla Hvid

Camilla Hvid

Fagchef / Bæredygtighed i Vand & Klima

Vil du vide mere om vores ydelser inden for klimaoptimering af transport og infrastruktur?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.