0 af 0 for ""

Ystad Havn

Transport og infrastruktur

Geoteknik

Detaljeret og præcis geoteknisk viden om undergrunden er en central forudsætning for et sikkert design, hvad end der er tale om byggeri, veje, havne eller jernbaner – on- eller offshore. I Sweco er vi førende på området og med ca. 100 tekniske eksperter, fordelt i hele landet, dækker vores kompetencer samtlige fagdiscipliner indenfor geoteknik.

Vi er, som en af de få rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder i Danmark, både rådgivende og udførende indenfor det geotekniske felt. Gennem vores mere end 60 års erfaring har vi en detaljeret viden om den danske undergrund, som giver os de bedste forudsætninger for at optimere vores kunders projekter op imod funderingen til bygværker og anlægskonstruktioner. Det betyder også, at vi både kan tilbyde den komplette geotekniske rådgivning og enkeltstående ydelser.

Med egen flåde af borerigge og eget laboratorium gennemfører vores geotekniske eksperter desuden dybdegående geotekniske undersøgelser, herunder jordbundsundersøgelser og udgravningskontroller.

Udvalgte projekter

Køge Jorddepot og havneudvidelse Køge
Køge Jorddepot oppefra 2
E20 Amagermotorvejen Storkøbenhavn
Øresundsmotorvejen

Vi råder over seks borerigge og har eget laboratorie inden for jordprøver.

50.000

jordprøver udføres årligt

Ystad Havn Sverige
Ystad Havn mole
Udvidelsen af Nordhavn København
Nordhavn overview

Geoteknisk rådgivning

Den geotekniske rådgivning og et grundigt indledende vurderings- og analysearbejde er en hjørnesten i vores arbejde med geoteknik, uanset om vi arbejder med parcelhuse for private bygherrer eller store infrastrukturprojekter for myndigheder og kommuner. Uanset opgavens omfang skræddersyer vi løsningen til det konkrete projekt og arbejder ud fra et bæredygtigheds- og optimerings-mindset. Det gør, at vi sikrer, at omkostninger og materialebrug minimeres, samt at processer og tidsforbrug optimeres. Alt sammen, så,du som kunde får mere værdi for pengene.

Jordbundsundersøgelser og geotekniske boringer

Høj kvalitet og grundigt forarbejde er en hjørnesten i vores arbejde med jordbundsundersøgelser og geotekniske boringer. Med os, skal der aldrig laves supplerende undersøgelser. Vi kan udføre alle gængse typer af undersøgelser og boringer fra A-Z, både til lands og på vand, og vi har vores egne borerigge og udstyr til rådighed.

Geologisk bedømmelse og klassifikationsforsøg

Geologisk bedømmelse og klassificering er en af vores spidskompetencer, og vi råder over eget laboratorium i Kolding med et stærkt hold af faguddannede geologer, der kan træde til på projekter i hele landet.

Udgravningskontrol (geoteknisk tilsyn)

Vi varetager tilsyn af udgravningskontroller og sørger altid for, at den, der udfører tilsyn, også skriver rapporten, så intet går tabt mellem tilsyn og rapportering.

Geofysiske undersøgelser

Vi varetager geofysiske undersøgelser og screeninger af jordbundsforhold på meget store arealer, og vi rådgiver om de geofysiske forhold i de tidlige faser forud for boringer og fastlæggelse af bebyggelsesplaner.

Råstofundersøgelser

Vi laver alle typer af råstofundersøgelser for både private og offentlige kunder og kan også hjælpe med at håndtere myndighedstilladelser, VVM-undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger sammen med vores eksperter i miljø- og grundvand.

Fundering

Vi udfører beregninger af alt fra simple fundamenter til de helt store komplekse konstruktioner og funderinger til f.eks. havvindmølle-parker m.m.

Støttemure og byggegruber

Etablering af støttemure og byggegruber tilpasset efter behov. Til denne type projekter arbejder vi tæt sammen med vores eksperter indenfor havnekonstruktioner, stål og beton.

Stabilitets- og deformationsberegninger

Vi har egne borebiler og borerigge til rådighed og kan derfor tilbyde den integreret rådgivning, fra de indledende undersøgelser og prøvetagninger til færdige beregninger. Vi benytter os af de gængse programmer som Plaxis og Slope/W til at udføre beregninger.

Fotoregistrering, vibrationsanalyser og risikovurdering af skadede bygninger

Vi har et specialiseret hold af rådgivere, der vejleder i og foretager fotoregistrering, vibrationsanalyser og risikovurderinger af skadede bygninger. Ved vibrationsmålinger samarbejder vi med vores dygtige inhouse akustikere.

Jakob Hausgaard Lyngs

Afdelingschef, Geoteknik

Martin Juul Andresen

Chef, Geoteknik & Geologi

Jane Lysebjerg Friis

Chef, Geotekniske undersøgelser & Design
placeholder small

Tobias Hørlykke

Chef, Feltgeoteknik

Vil du vide mere om vores ydelser inden for geoteknik?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.