0 af 0 for ""

Lundehusskolens aula

Sweco architects

Strategiske partnerskaber

Sweco Architects er en del af tre strategiske partnerskaber – TRUST i samarbejde med Københavns Kommune, Byggepartnerskabet &os i samarbejde med KAB og Byggepartnerskabet LIVA i samarbejde med CIVICA.

TRUST / Den gode skole – Det gode samarbejde

Den store befolkningstilvækst i København har skabt et kæmpestort behov for flere pladser på kommunens skoler og daginstitutioner – og de eksisterende skoler trænger til fornyelse. Med en byggesektor præget af komplekse og langsommelige processer, konfliktkultur og overskredne budgetter var der behov for nytænkning, hvis opgaven skulle løses med succes.

Københavns Kommunes bygherreenhed Byggeri København (ByK) og TRUST har siden november 2016 haft et strategisk partnerskab og løser en lang række institutions- og skolebyggerier i en fireårig rammeaftale.

Tillidsbaseret samarbejde

TRUST er skabt af ”modervirksomhederne” Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, Sweco Architects, DOMINIA, Norconsult, Lytt Architecture og Kragh & Berglund landskab samt en række tilknyttede samarbejdspartnere. Vi har udviklet en samarbejdsform, der er tillids- og interessebaseret og bygger på et gensidigt commitment. Det faste, tværfaglige leverandørteam arbejder tæt sammen på en lang række projekter og deler kontor, så alle de forskellige fagligheder såsom arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører sidder side om side.

Med ByK med TRUST har vi på kort tid skabt en selvstændig organisation og et engageret tværfagligt fællesskab, der arbejder fokuseret på at skabe de bedste rammer for byens børn og unge – til den rette tid og den rette pris.

Skolen i Sydhavn TRUST
Lykkebo Skole aula
Holbergskolen TRUST
Holbergskolen gangareal
Lundehusskolen TRUST
Lundehusskolen barn ved rød væg

Byggepartnerskabet &os / Byggeri med mening

Når vi bygger og forandrer, skal vi spørge os selv og hinanden: Giver det mening for beboerne og driften? For de medarbejdere, der arbejder med projektet? For sektoren og samfundet?

Hele værdikæden samles

Sweco Architects blev i 2019 en del af Byggepartnerskabet &os, der udvikler og udfører renoveringer og nybyggeri for KAB-fællesskabets almene boligorganisationer. Partnerskabet består af Enemærke & Petersen, JJW arkitekter, Sweco Architects, SLA landskabsarkitekter, Oluf Jørgensen og Norconsult samt konsulentbureauet Rekommanderet. Med et langsigtet perspektiv og en fælles interesse i at spille på samme hold, løbende samle læring og viden op og på at sikre beboerne – vores kunder – en god oplevelse, har vi etableret byggepartnerskabet. Her organiserer vi hele værdikæden omkring en portefølje af projekter, der forhåbentligt gør os i stand til at skabe mening i det enkelte projekt, og samtidig igangsætte meningsfulde initiativer på tværs af alle de almene byggeprojekter i KAB-fællesskabet.

En arbejdsdag med høj trivsel

Sammen vil vi en hverdag, hvor vi, udover et fælles fokus på den gode kundeoplevelse, er sammen om at håndtere risici, skabe mulighedsrum og indfri de faglige og tværfaglige optimeringspotentialer, som vi sammen identificerer. Vi vil også udnytte muligheden for at lave bedre analyser af de enkelte projekter, når vi alle gør det sammen.

Inspiration til KAB-fællesskabet og byggesektoren

Den viden og de erfaringer, vi opnår på tværs af projekterne i KAB-fællesskabets almene boligområder, skal selvfølgelig komme alle involverede medarbejdere og moderorganisationer til gode. Men det skal også bidrage til fremtidige projekter i KAB-fællesskabet og forhåbentligt også bidrage til udviklingen af hele byggesektoren, så hele byggeriets værdikæde bliver klogere på, hvordan vi kan skabe byggeri med mening. For beboerne og driften. Medarbejderne. Sektoren og samfundet.

Generationernes Hus Byggepartnerskabet &os
Generationernes Hus facade
Knudriisrækkerne Byggepartnerskabet &os
Knudrisrækkerne gård

Byggepartnerskabet LIVA / Boligorganisationen CIVICA

Den almene boligorganisation CIVICA har i 2021 etableret et nyt strategisk byggepartnerskab for at håndtere de kommende års omfattende bygge- og renoveringsopgaver. Partnerskabet vil bl.a. have et stort fokus på bæredygtighed og vil inkludere renoveringer af boliger og nybyggeri, herunder udviklingsplanen af boligområdet Vollsmose i Odense.

Team LIVA består af Enemærke & Petersen, Sweco Architects, Erik Arkitekter, Oluf Jørgensen, Sweco og Bymunch. LIVA er en sammentrækning af de fire ord: Liv, Indsigt, Værdier og Alliancer – og referer til en hensigtserklæring fra holdet om at skabe bedre rammer for det gode liv, at søge indsigt i opgaverne, at have fælles værdier for samarbejdet og at skabe en lokalt forankret samarbejdskultur.

Uffe Bay Smidt

Uffe Bay-Smidt

Tilbudsdirektør / Arkitekt / Bygningskonstruktør
Vil du vide mere om vores strategiske partnerskaber?
Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.