0 af 0 for ""

Integreret rådgivning - Sweco Architects

Sweco Architects

Integreret rådgivning

Som integreret arkitekt- og ingeniørrådgiver går vi til projekterne i en tværfaglig og konstruktiv ånd. Vi sikrer styring gennem detaljeret planlægning af projekteringsforløbene, og vi inkluderer løbende kollegaer med relevante faglige kompetencer for at sikre fælles fodslag om det konkrete projekt.

Thomas B. Thriges gade Odense
Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par
Rantzausbakke Horsens
Rantzausbakke rendering

Med integreret rådgivning inddrager vi fagdisciplinerne på det tidspunkt, det skaber størst værdi for projektet. Det betyder, at projektledelsen leder og har direkte daglig kontakt til alle fag og specialer, uden at der skeles til faggrænser. Formålet er at hindre unødigt tilbageløb og minimere spild gennem et rettidigt flow af de informationer, der skal danne grundlag for projekteringen og udførelsen, sikre fremdriften og give et godt samarbejde i hele forløbet.

Det har enorm værdi at få alle fagligheder på banen fra starten af projekteringen og så fortsætte arbejdet tæt sammen frem imod afleveringen af det samlede byggeri – Vi spiller hinanden gode fra start til slut”, Ask Abildgaard, Fagleder for Integreret rådgivning og projekteringsledelse hos Sweco Architects.

Adgang til 1.350 kolleger i Danmark med specialiserede kompetencer

I Sweco har vi adgang til 1.350 kolleger i Danmark med specialiserede kompetencer som trafikanalytikere, byplanlæggere, akustikere, geoteknikere, miljøspecialister og mange flere, som alle kan bringes i spil på projekterne. Det sikrer ikke bare smukke bygninger og byrum, men bedre og mere bæredygtige bygninger, byer, kyster og landskaber, når vores arbejde som arkitekter bakkes op af vores kollegaers viden og erfaring.

Sammen analyserer vi kontekst, behov, funktioner, rum og økonomi og udvikler individuelle strategier, koncepter og byggeprogrammer for det enkelte projekt. F.eks. kan vi tidligt i processen involvere vores byplanlæggere for at sikre et optimalt plangrundlag. Vi kan sikre samspillet mellem fx ventilation, brandsikring og arkitektonisk kvalitet, når vi sammen med ingeniørerne analyserer og gennemtænker alle parametre fra start. Og vi kan skabe optimale betingelser for artsrigdom og biodiversitet i et område ved at inddrage vores biologer tidligt i forløbet.

 

Integreret rådgivning skaber multihus for Johannes Fog

I Lyngby bliver Johannes Fog-byggecenteret ombygget og udvidet, så det fremover rummer langt mere end byggematerialer. Trælast, byggecenter og studieboliger er nogle af de funktioner, projektet i fremtiden skal omfavne. Swecos arkitekter og ingeniører er valgt af BAM Danmark som integreret arkitekt- og ingeniørrådgiver.

Johannes Fog facader

Specialiseret integreret team for almene boliger

Med erfaringer fra almene rammeaftaler og strategiske partnerskaber som TRUST, Byggepartnerskabet &OS og LIVA har Sweco lanceret et integreret rådgivningsteam, der består af nogle af de mest erfarne arkitekter, ingeniører og beboerkoordinatorer med speciale i at skabe gode og sunde almene boliger.

At arbejde med almene boliger kræver en tilgang, hvor beboere, byområder og bæredygtighed er i fokus og tænkes som helheder. Derfor skaber vi værdi for almene bygherrer og beboerne ved at arbejde integreret, fordi vi har alle fagligheder samlet tæt på projekterne og deres dagligdag.

Det er nyt i Sweco og inden for den almene sektor, at vi i samme hus samler fagdiscipliner om ét selvstændigt segment. Læs mere om vores tilgang her

Boliggården Helsingør
Silkeborg Svømmecenter Silkeborg
Silkeborg Svømmehal
Anders Bay Holm

Anders Bay Holm

Markedschef Øst / Arkitekt
Ask Abildgaard

Ask Abildgaard

Afdelingschef / Bygningskonstruktør
Vil du vide mere om fordelene ved integreret rådgivning?
Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.