0 af 0 for ""

Huse omkring grønt område

Byplanlægning

Vi skaber grundlaget for fremtidens byer

Som byplanarkitekter er vi specialiseret i at skabe grundlaget for fremtidens byer. Vi sikrer dialog på tværs af fagligheder, og sørger for at plangrundlaget udgør et fremtidssikret, værdifuldt og bæredygtigt afsæt for den videre udvikling.

Vi arbejder med alle aspekter af byplanfaget – fra rådgivning i strategisk byudvikling til udarbejdelse af mulighedsstudier samt helheds-, kommune- og lokalplaner. Vi hjælper med at definere områders karakter og liv, de funktioner områderne skal indeholde, hvilke boligtyper der skal bygges, hvor der skal anlægges veje, og hvilke former for beplantning, der skal karakterisere et givent område.

Fremtidens Assens Assens
Fremtidens Assens oversigt
Pollenvænget i Tilst Aarhus
Huse omkring grønt område

Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring, og stiller højere krav til byernes funktionalitet, værdi og livskvalitet. Det gælder for storbyer med historiske bykerner, nye byområder, forstæder, oplandsbyer og for mindre landsbyer under omstilling.

Vi samarbejder med developere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, markedsmekanismer, økonomi og politiske visioner skal gå op i en højere enhed. Med afsæt i vores faglige kompetencer og erfaringer kender vi perspektivet fra alle sider af bordet, og vi omsætter denne viden til bæredygtige løsninger, som skaber bred værdi for alle parter.

Vores tilgang

Det planfaglige håndværk er grundstenen i vores arbejde, og vi dyrker vores fag, så vi hele tiden er på forkant med alle aspekter af planprocessen.

Vores tilgang er engageret, analytisk og løsningsorienteret, og vi yder professionel rådgivning og skaber kvalitet gennem en helhedsorienteret proces, som vi tilrettelægger i tæt dialog med vores kunder og andre samarbejdspartnere. Resultatet er en proces med færre misforståelser og højere effektivitet samt projekter af bedre kvalitet.

Tværfaglighed

Vi har en tværfaglig tilgang til vores projekter og inddrager fagspecifikke kompetencer på de rette tidspunkter i processen. Som en del af Sweco arbejder vi tværfagligt med vores kolleger, som bl.a. omfatter landskabs- og bygningsarkitekter, trafik- og støjrådgivere m.fk. Vi danner også gerne partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere, når det skaber værdi.

Bakkegårdene Holstebro
Bakkegårdene
Søagerhusene Smørum, Egedal Kommune
Rendering af Søagerhusene
Janne Søndergaard Rasmussen

Janne Søndergaard Rasmussen

Teamleder / Byplan Vest / Arkitekt
Anja Boserup

Anja Boserup

Teamleder / Landskab Øst / Landsskabsarkitekt
Mette Fuglkjær Hansen

Mette Fuglkjær

Kreativ leder / Byplan Øst / Byplanarkitekt
Mette Geertsen

Mette Geertsen

Kreativ leder / Byplan Vest / Arkitekt

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.