0 af 0 for ""

Byplanlægning - Sweco Architects

Byplanlægning

Vi skaber grundlaget for fremtidens byer

Som byplanlæggere er vi specialiserede i at skabe grundlaget for fremtidens byer. Vi har mange års erfaring i at bistå vores kunder med rådgivning inden for byudvikling.

Vi fører projekterne sikkert igennem de forskellige faser, sikrer dialog på tværs af fagligheder og sørger for at plangrundlaget udgør et langsigtet og værdifuldt afsæt for den videre udvikling.

Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring og stiller højere krav til byernes funktionalitet og kvalitet. Det gælder både for storbyer, forstæder og mindre landsbyer, såvel som nye byområder.

Vores byplanlæggere er eksperter inden for byplanlægning, og vi arbejder med alle aspekter af byplanfaget lige fra rådgivning i strategisk byudvikling og udarbejdelse af mulighedsstudier til helheds-, kommune- og lokalplaner.

Vi samarbejder med developere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, markedsmekanismer, økonomi og politiske visioner skal gå op i en højere enhed. Med afsæt i vores faglige kompetencer og brede erfaring, kender vi perspektivet fra alle sider af bordet og vi omsætter denne viden til solide løsninger, som skaber værdi for alle parter.

Helhedsplan – Thomas B. Thriges Gade Odense
Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par
Lokalplan for erhverv – Norlys Aalborg
Norlys
Udviklingsplan – Søagerhusene Smørum
Rendering af Søagerhusene
Udviklingsplan – Den Blå Kant Svendborg
Den Blå Kant med havn og huse
Visionsplan – Bakkegårdene Holstebro
Bakkegårdene rendering
Bebyggelsesplan – Rantzausbakke Horsens
Rantzausbakke rendering
Helhedsplan – Tulipgrunden Aarhus
Tulipgrunden - Sweco Architects
Lokalplan for boliger – Teglværks Lunden Herning
Teglværks Lunden

Vores tilgang

Det planfaglige håndværk er grundstenen i vores arbejde med byplanlægning, og vi dyrker vores fag, så vi hele tiden er på forkant med alle aspekter af planprocessen. Vores tilgang er engageret, analytisk og løsningsorienteret. Vi yder professionel rådgivning og skaber kvalitet gennem en helhedsorienteret proces, som vi tilrettelægger i tæt dialog med vores kunder, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Vi er stærke i integreret rådgivning og har en tværfaglig tilgang til byplanlægning. Vi arbejder tæt sammen med vores Sweco-kollegaer, som blandt andet er specialister inden for landskab, bygningsarkitektur, bæredygtighed, regnvand, trafik, støj, forurening, miljø og natur. Vi har stort fokus på at inddrage fagspecifikke kompetencer på de rette tidspunkter i processen, hvilket sikrer et solidt udgangspunkt for at skabe velfungerende og fremtidssikrede byer.

Uanset om projekterne er store eller små, om konteksten er bymæssig eller i det åbne land, fokuserer vi på at give vores kunder tryghed, afklare muligheder og bindinger samt at håndtere disse gennem sikker projektledelse fra start til slut.

Ydelser

Med et solidt hold af dygtige byplanlæggere yder vi byplanbistand i hele landet og leverer blandt andet følgende ydelser:

Planscreening

Tværfaglig screening

Visionsplaner

Udviklingsplaner

Strukturplaner

Helhedsplaner

Bebyggelsesplaner

Lokalplaner

Vi er altid åbne for et uforpligtende møde. Vi er nysgerrig på at lære jeres individuelle behov, visioner og ønsker at kende, så vi med det for øje, kan levere den mest kvalificerede ydelse.

Janne Søndergaard Rasmussen

Janne Søndergaard Rasmussen

Teamleder / Byplan Vest / Arkitekt
Anja Boserup

Anja Boserup

Teamleder / Landskab Øst / Landsskabsarkitekt
Mette Geertsen

Mette Geertsen

Kreativ leder / Byplan Vest / Arkitekt

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.