0 af 0 for ""

Almanakken - Visionsprojekt

Boliger

Menneskers trivsel og livskvalitet er betinget af de rammer, vi lever i.

For at skabe de bedst mulige rammer sætter vi os grundigt ind i, hvilke krav beboerne sætter til deres bolig. På den måde sikrer vi, at vores almene og private boliger ikke blot er funktionelle og attraktive i dag og i morgen, men også i fremtiden.

Vi har tegnet boliger gennem mange år og har bred erfaring med alt fra komplette boligområder til ungdomsboliger og lejlighedskomplekser.

Køhlers Have København S
Skovhusene Seniorboliger Glostrup
Skovhusene
UN17 København
UN17 Village

At tegne boliger handler om at skabe bygninger og rum, som er veldisponerede, smukke og gennemtænkte i forhold til de mennesker, der skal bo i dem. I Sweco Architects designer vi boliger som er attraktiv og sund at opholde sig i – derfor tager vores boligbyggerier altid hensyn til indeklima, dagslysforhold, udsigtslinjer og bæredygtighed på flere niveauer.

Når vi tegner boliger, fokuserer vi på, at vores byggerier ikke blot fungerer som individuelle enheder, men at de også relaterer sig til sine omgivelser og bidrager til de miljøer, de bliver en del af.

En mangfoldig og grøn bydel

Den 160.000 m2 store grund, der frem til 2016 husede Københavns Grønttorv, omdannes i disse år til en attraktiv, mangfoldig bydel med tydelige rødder i områdets særlige historie.

 

Almene boliger

At arbejde med almene boliger kræver en tilgang, hvor beboere, byområder og bæredygtighed er i fokus, og tænkes som én samlet helhed. Det der primært adskiller (nybyg) almene og private boligbyggerier er først og fremmest at de opføres under et fast rammebeløb, at der er et beboerdemokrati man skal inddrage (gælder renovering) og endelig skal man navigere i en Landsbyggefond.

Vi renoverer med respekt og nytænker med indlevelse, fordi vi ved, at menneskers trivsel og livskvalitet i høj grad er betinget af de rammer, vi lever i – inde såvel som ude. Fælles for vores projekter er, at vi gør os umage for at skabe gode og fremtidssikrede hjem for de knap 1. mio. danskere, som i dag bor i almene boliger.

Som erfarne arkitekter og rådgivere indenfor den almene sektor har vi vores daglige gang hos vores kunder og deres beboere – derfor kender vi de særlige arbejdsgange, processer, aktører og procedurer, som knytter sig til området. Vi har en stor viden og rådgiver professionelt om beboerdemokratiske spilleregler, lovgivning, jura og byggeteknik.

Astrid Lindgrens Kvarteret Silkeborg
Astrid Lindgrensvej
Schillerkvarteret Nykøbing Falster
Schillergrunden

Brugerinddragelse

Vi skaber hjem til mennesker og for at skabe de bedst mulige rammer, sætter vi os ind i, hvilke krav beboerne sætter til deres bolig – både i dag og i fremtiden.

Vi ved, at bygninger bruges bedst, når de er tegnet efter brugernes behov. Derfor involverer vi altid så bred en brugergruppe som muligt i vores proces, så vi sikrer, at vores løsninger ikke kun er bæredygtige og æstetiske, men som også understøtter visioner og fællesskaber i klassen, på lærerværelset og i fritiden.

For at konkretisere brugernes behov, har vi udviklet en særlig metode til at klarlægge visioner, ideer og ønsker. Metoden rummer seks succeskriterier, som brugerne udvælger, prioriterer og ranglister, og gennem workshops sikrer vi, at alle prioriteter og parametre er indfriet. Her samler vi brugerne om en fælles vision, og sørger for, at vi som arkitekter kan skitsere ét samlet forslag, som tager højde for behov, projektets bygningsmæssige udgangspunkt og de økonomiske rammer.

Mia Scheel

Mia Scheel

Markedsdirektør
Kristian Rasmussen

Kristian Rasmussen

Teamleder / Nybyg Øst / Projektchef / Arkitekt
Malene Nørgaard Corydon

Malene Nørgaard Corydon

Kreativ leder /Boliger Vest / Arkitekt
Ivaan Nyborg

Ivan Nyborg

Markedschef / Bygningskonstruktør
Inge Nielsen Skytte

Inge Nielsen Skytte

Teamleder / Kreativ chef / Almene boliger

Steffen Salbo

Teamleder