0 af 0 for ""

Sweco Architects

Bæredygtig arkitektur

Vi bidrager til en positiv, bæredygtig udvikling i det samfund, vi er en del af

Som rådgivere inden for byggeriet er det vores ansvar at bidrage til en positiv, bæredygtig udvikling i byggebranchen, og vi tager aktivt stilling til, hvordan vores byer og bygninger designes, opføres og bruges.  Vi arbejder med at fremme principperne for cirkulært byggeri, og med vores mange års erfaring inden for træbyggeri fra hele Norden arbejder vi for at øge viden om fordelene ved træ som byggemateriale både æstetisk og for dets bæredygtige potentiale.

Som arkitekter er det vores opgave at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i arkitekturen. På den måde skaber vi værdi for vores kunder og deres slutbrugere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.

For os er bæredygtighed ikke et selvstændigt element, der kan tages ud af den arkitektoniske ligning, men graden af bæredygtighed afhænger altid af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne på det konkrete projekt.

Kunstnerkarréen København
Kunstnerkarreens facade
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
Børnehuset Svanen Gladsaxe

Bæredygtighedskompasset

– vores vej til at styrke den bæredygtige arkitektur.

Bæredygtighed er for os en forudsætning for et godt og vellykket byggeri.

Det er en uadskillelig del af byggeriets kvalitet, hvor graden af bæredygtighed altid afhænger af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne i det konkrete projekt.

Vi har udviklet bæredygtighedskompasset som et værktøj til at styre den bæredygtige arkitektur og et redskab til at starte samtalen om de bæredygtige krav, ambitioner og muligheder for ethvert projekt – både nybyg, renovering, skoler, byrum og landskab.

Med kompasset skaber vi indsigt i og overblik over de mest værdiskabende bæredygtige kombinationer for dit projekt, der har stor betydning for alt fra sundhed og trivsel til tryghed, beskyttelse mod klimaforandringer, biodiversitet og energiforbrug.

Og vi hjælper til at træffe valg og fravalg og til i sidste ende at skabe det, vi alle stræber efter: Et godt bæredygtigt byggeri, der er baseret på evidens og æstetik.

Her kan du hente vores guide, hvor vi præsenterer vores tilgang til at gøre bæredygtighed håndgribeligt

Bakkegårdene Holstebro
Bakkegårdene rendering
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
UN17 Village København

Ydelser

Vi hjælper vores bygherrer med at implementere bæredygtighed på flere niveauer i både planlægnings- og udførelsesfasen, herunder:

Bæredygtighedsledelse

Vi faciliterer dialogen om bygherres bæredygtige ambitioner på tværs af rådgiverteamet og sikrer, at de bæredygtige tiltag implementeres i projekterne.

Bæredygtighedsstrategi

Vi rådgiver om valg af bæredygtighedsstrategi og hvordan bæredygtige tiltag kan implementeres i det konkrete projekt.

Screening af bæredygtighedspotentialer

Vi screener tidligt i processen projekter efter en fast metodik for at vurdere, hvor og hvordan der kan sættes ind med bæredygtige tiltag og certificeringer.

Verdensmåls-projekter

Vi arbejder aktivt med at sætte handling bag FN’s verdensmål.

Bygge- og værdiprogrammer

Vi sikrer at bygherres bæredygtighedsambitioner konkretiseres i fremtidige projekter med afsæt i bygge- og værdiprogrammer.

Rådgivning og design af cirkulært byggeri

Vi rådgiver og designer løsninger efter principperne for cirkulært byggeri herunder rådgiver vi i det rette materialevalg, materialers levetid samt genbrug og genanvendelse af materialer. Læs mere om cirkulært byggeri i Swecos Urban Insight rapport Going Circular – A vision for urban transition.

Bæredygtighedscertificering og -implementering i projekter

Sammen med vores kollegaer i Sweco kan vi bæredygtighedscertificere både byggerier og byområder i forhold til DGNB, LEED, og BREEAM. Vi rådgiver også i, hvordan man kan bygge efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og Svanemærket.

Henriette Falk Olesen

Henriette Falk Olesen

Kompetenceleder indenfor Bæredygtighed / DGNB-auditor
Cecilie Hammer

Cecilie Hammer

Kompetenceleder for Bæredygtighed / DGNB-konsulent / Arkitekt

Vil du vide mere om Sweco Architects?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Copy link
Powered by Social Snap