0 af 0 for ""

UN17 Village

Sweco Architects

Bæredygtig arkitektur

Vi rådgiver om en mere positiv, bæredygtig udvikling i det samfund, vi er en del af

Som rådgivere inden for byggeriet er det vores ansvar at bidrage til en positiv, bæredygtig udvikling i byggebranchen, og vi tager aktivt stilling til, hvordan vores byer og bygninger designes, opføres og bruges.  Vi arbejder med at fremme principperne for cirkulært byggeri, og med vores mange års erfaring inden for træbyggeri fra hele Norden arbejder vi for at øge viden om fordelene ved træ som byggemateriale både æstetisk og for dets bæredygtige potentiale.

Som arkitekter er det vores opgave at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i arkitekturen. På den måde skaber vi værdi for vores kunder og deres slutbrugere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.

For os er bæredygtighed ikke et selvstændigt element, der kan tages ud af den arkitektoniske ligning, men graden af bæredygtighed afhænger altid af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne på det konkrete projekt.

Kunstnerkarréen København
Kunstnerkarreens facade
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
Børnehuset Svanen Gladsaxe
børnehuset Svanen
Bakkegårdene Holstebro
Bakkegårdene rendering
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview
UN17 Village København

Ydelser

Vi hjælper vores bygherrer med at implementere bæredygtighed på flere niveauer i både planlægnings- og udførelsesfasen, herunder:

Bæredygtighedsledelse

Vi faciliterer dialogen om bygherres bæredygtige ambitioner på tværs af rådgiverteamet og sikrer, at de bæredygtige tiltag implementeres i projekterne.

Bæredygtighedsstrategi

Vi rådgiver om valg af bæredygtighedsstrategi og hvordan bæredygtige tiltag kan implementeres i det konkrete projekt.

Screening af bæredygtighedspotentialer

Vi screener tidligt i processen projekter efter en fast metodik for at vurdere, hvor og hvordan der kan sættes ind med bæredygtige tiltag og certificeringer.

Verdensmåls-projekter

Vi arbejder aktivt med at sætte handling bag FN’s verdensmål.

Bygge- og værdiprogrammer

Vi sikrer at bygherres bæredygtighedsambitioner konkretiseres i fremtidige projekter med afsæt i bygge- og værdiprogrammer.

Rådgivning og design af cirkulært byggeri

Vi rådgiver og designer løsninger efter principperne for cirkulært byggeri herunder rådgiver vi i det rette materialevalg, materialers levetid samt genbrug og genanvendelse af materialer. Læs mere om cirkulært byggeri i Swecos Urban Insight rapport Going Circular – A vision for urban transition.

Bæredygtighedscertificering og -implementering i projekter

Sammen med vores kollegaer i Sweco kan vi bæredygtighedscertificere både byggerier og byområder i forhold til DGNB, LEED, og BREEAM. Vi rådgiver også i, hvordan man kan bygge efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og Svanemærket.

Henriette Falk Olesen

Henriette Falk Olesen

Kompetenceleder / Bæredygtighed / DGNB-auditor

Vil du vide mere om Sweco Architects?

Send os dit spørgsmål, og vi vender tilbage til dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.