0 af 0 for ""

Israels Plads

Landskab og byplanlægning

Vores projekter skabes med fokus på at fremtidssikre byer, kyster og landskaber. Vi sætter en ære i at koble byplan, landskab og bygning sammen til et helstøbt projekt, og vores ambition er at skabe bæredygtige, robuste og sunde miljøer med oplevelser og sociale sammenhænge i centrum.

Med afsæt i vores kompetencer og erfaringer kender vi perspektiverne fra alle sider af bordet. Det bruger vi til at skabe fremtidens samfund – med gode løsninger for alle.

Thomas B. Thriges Gade Odense
Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par
Israels Plads København
Israels Plads fra luften
Bakkegårdene Holstebro
Bakkegårdene rendering

Landskab

Vi beskæftiger os med fagets mange skalaer – helt fra den overordnede planlægning af komplekse masterplaner til den strategiske finplanlægning af intime by- og haverum, hvor de små detaljer er afgørende. Vi arbejder med by- og landskabsrum i alle former, og vi bestræber os på at skabe grønne miljøer, der understøtter samspillet med omgivelserne og styrker helhedsindtrykket.

Med en dialogbaseret og helhedsorienteret tilgang brænder vi for at skabe landskabsrum, som giver værdi til brugerne i form af funktionelle, æstetiske og bæredygtige løsninger, der bidrager til menneskers livskvalitet i hverdagen.

Vi tror på værdien af integreret design, og at vi, i samarbejde med andre faggrupper, skaber de bedste projekter. For eksempel samarbejder vi tæt med vores ingeniører i projekter som Favrholm Nord, Svendborg Havn, Nørrestrand og Thomas B. Thriges Gade. Når vi samarbejder på tværs af faglige felter, sikrer vi, at der bliver taget højde for både bygbarhed, økonomi, funktion og æstetik, så bindinger og udfordringer bliver løst i tide, og opgaven løftes hele vejen fra idéoplæg til udførsel.

Et levende åndehul centralt i København

Israels Plads er et sammenhængende byrum beliggende i indre København. Pladsen er et levende urbant åndehul, beskyttet fra trafik, der forbinder torv, plads og parkanlæg

 

Byplanlægning

Vi skaber grundlag for fremtidens byer, og vi bistår vores kunder med rådgivning inden for alle aspekter af byplanfaget, lige fra strategisk byudvikling og udarbejdelse af mulighedsstudier til helheds-, kommune- og lokalplaner.
Vores planlægningskompetencer dækker opgaveløsning inden for bl.a. bolig, erhverv, detailhandel, omdannelse og bevaring.

Vi har et indgående kendskab til Planloven, og vi navigerer konstruktivt på baggrund af en bred erfaring i planlægningens komplekse verden. Vi sikrer dialog mellem developere, forvaltninger, borgere og politikere, i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, økonomi, lovkrav og politiske visioner skal gå op i en højere enhed.

Sweco Architects logo
Thomas B. Thriges Gade gågade
Anja Boserup

Anja Boserup

Landskabsarkitekt / Teamleder / Kreativ leder Landskab
Mette Fuglkjær Hansen

Mette Fuglkjær

Kreativ leder, Byplan
Carina Rosenbech Thybo

Carina Rosenbech Thybo

Kreativ leder, Vest / Landskabsarkitekt
Mette Geertsen

Mette Geertsen

Kreativ leder for Byplan, Vest / Arkitekt
Israels Plads boldbane