0 af 0 for ""

RoSy | Digitale løsninger

Digitale løsninger

RoSy

Optimal vedligeholdelse af kommunale kørebaner, cykelstier og fortove

RoSy sikrer den mest optimale drift og vedligeholdelse af din kommunes veje, cykelstier, fortove og alle tilhørende aktiver.

RoSy gør det muligt altid at være på forkant og giver mulighed for nøjagtigt at forudsige det mest optimale tidspunkt for investeringer og identificere de mest effektive vedligeholdelsesmetoder baseret på et solidt og dokumenterbart budgetgrundlag, der strækker sig op til to årtier frem.

Med lettilgængelige data, præcise beregninger og kortvisualisering kan RoSy hjælpe med klart formidle f.eks. de kommende økonomiske implikationer for vedligeholdelse af vejkapitalen i din kommune. I kan også vise efterslæb og standardniveauer for veje og få den nødvendige hjælp til at realisere planer

Derfor skal du vælge RoSy

– Avancerede og pålidelige beregningsmodeller der sikrer rettidige og økonomisk optimale beslutninger i kommunen
– Attraktive løsninger der opretholder en høj kvalitet i vedligeholdelsen af vejbelægninger og andre aktiver
– Enkel generering af driftsruter såsom græsslåning, fejeruter og vinterberedskab, komplet med nøjagtige mængdeopgørelser til indgåelse af de mest fordelagtige driftsaftaler
– Tilpasningsdygtige moduler for håndtering af gravetilladelser, Råden Over Vej, og visualisering af blå spots, der alle er integreret i RoSy-platformen.

Digitale løsninger

For nærmere information om RoSy:

Jesper Larsen

Nordic Sales Director