0 af 0 for ""

RenoWeb | Digitale løsninger

Digitale løsninger

RenoWeb

En samlet løsning til håndtering af affaldsindsamling

Kommunikation er det centrale element i RenoWeb, der sikrer en effektiv løsning til at håndtere affaldshåndteringen i den enkelte kommune, selskab eller virksomhed.

Med RenoWeb håndteres og styres alle vigtige processer i forbindelse med affaldsindsamling. Dette inkluderer alt fra registrering af affaldstømning og styring af materiel til aftaler med husstande og fakturering af de services.

Vi gør det også nemt at håndtere borgerhenvendelser hurtigt og effektivt i forbindelse med afhentning af alle affaldstyper i de forskellige affaldsordninger, ligesom der altid at adgang til alle affaldsindsamlingsdata med RenoWeb, hvilket sparer tid i sagsbehandlingen over for borgere og virksomheder.

Vores løsning er modulopdelt og kan tilpasses efter ønsker og behov. Derudover kan RenoWeb integreres med økonomi-, GIS- og vognmandssystemer og er automatisk integreret med fællesoffentlige data fra DAR og CVR, så alle data er samlet ét sted.

RenoWeb

Det får du med RenoWeb

– Nem administration med fuldt overblik over henvendelser fra borgere og virksomheder samt hurtig sagsbehandling
– Hurtig og nem kommunikation direkte til borger og virksomhed via mail, sms og app
– Fleksibel opkrævning af renovationsbidrag, tilpasset kommunens behov og håndteret for private og erhvervskunder
– Let adgang til selvbetjening for borgere og virksomheder via Borger.dk og Virk.dk
– Adgang for relevante data for renovatøren ved indsamling, så både kommunen og renovatøren har et fælles datagrundlag i forbindelse med indsamling og afregning
– Rapporter og statistikker til optimering og beslutningsgrundlag.

Udbyg med RenoTrack

Med RenoTrack behøver din kommune ikke længere vedligeholde traditionelle ringbind med kørelister i papirformat. Vi præsenterer kørelisterne automatisk på et detaljeret kort, hvor chaufføren via en tablet kan se affaldsbeholderne på et kortudsnit, der matcher vognens aktuelle GPS-position.

Chaufføren får også værdifuld information om adgangen til hver enkelt beholder – fra nøglebehov og vanskelige adgangsveje til præcis placering på matriklen.

RenoTrack henter automatisk information fra RenoWeb om adresser, materialer og tømmedage for at generere digitale kørelister. Hvis der opstår ændringer undervejs, kan chaufføren nemt registrere dem i RenoWeb via en tablet eller mobil.

Det får du med RenoTrack

– Kontrolcenteret giver overblikket over dagens ruter og renovationsbilernes aktuelle position, så du hurtigt kan dokumentere, hvor og hvornår en given renovationsbil har været på en adresse

– Automatisk ruteplanlægning optimerer indsamling og sikrer en mere effektiv affaldshåndtering

– Mulighed for at sende optimerede ruter til renovationsbilerne, når ruten køres af afløsere, så afløseren bliver guidet den bedste vej ved afvikling af en given rute

– Effektivt samarbejdsværktøj, der gør det nemt at sende, ændre og flytte opgaver til renovationsbilerne

– Mulighed for at afvikle ruter offline, så renovationsbilen kan afvikle ruten uden forstyrrelser ved manglende mobildækning

Digitale løsninger

»Med RenoWeb holder vi årligt styr på 299.450 skraldespande fordelt på 42.530 adresser i vores kommune. Samtidig planlægger vi med systemet årligt 4.1 mio. tømninger, fordelt på 47 ruter for vores 32 renovationslastbiler.«

Hanne Vatnan, ingeniør Esbjerg kommune

 

For nærmere information om RenoWeb og RenoTrack:

Jesper Larsen

Nordic Sales Director