0 af 0 for ""

RenoWeb

Digitale Løsninger

Digital affaldshåndtering

Digitale løsninger til affaldshåndtering

Swecos IT-løsning til affaldshåndtering, RenoWeb, er den samlede løsning til at håndtere og administrere kommunale affaldsindsamlingsordninger.

RenoWeb og det tilhørende vognmandssystem RenoTrack er samtidig blandt vores største IT-løsninger inden for teknik- og miljøområdet.

RenoWeb løsningen er modulopdelt og indeholder mange forskellige systemindstillinger. På den måde kan løsningen skræddersys til jeres ønsker og behov.

RenoWeb

Kommunikation er det bærende element i RenoWeb, der effektivt hjælper med at håndtere indsamling af affald i en kommune eller virksomhed.

RenoWeb samler og håndterer alle relevante processer ved affaldsindsamling – f.eks. registrering af affaldstømning, styring af materiel, aftaler med den enkelte husstand og afregning af de ydede services.

I RenoWeb har I derudover mulighed for at håndtere borgerhenvendelser hurtigt og effektivt i forbindelse med afhentning af alle sorteringer af affald, der findes i kommunen.

RenoTrack

RenoWebs vognmandssystem, RenoTrack, automatiserer, optimerer og afvikler jeres kommunes indsamling af affald og genbrug.

Med RenoTrack har I hele tiden overblikket over den aktuelle affaldsindsamling via et brugervenligt kontrolcenter.

RenoTrack styrer tømningsregistreringen og leverer data til RenoWeb, så I kan følge fremdriften på den enkelte vogn.

Programmet skaber overblik i tømmeordningen og benytter information i RenoWeb – adresser, materiel og tømmedage – til at oprette digitale kørelister.

Det understøtter desuden kommunikationen mellem den kommunale driftsleder, kørselslederen og chaufføren hos renovatøren.

Data-konsultation i Renoweb

Ressourcehåndteringsteamet har et hold af datakonsulenter, som understøtter vores Renoweb-kunder. Mens brugergrænsefladen i Renoweb understøtter alle praktiske opgaver i den daglige drift, så kan der være særlige opgaver, hvor man ønsker specielle udtræk fra databasen eller opdatering af store mængder data, som det vil være meget tidskrævende at udføre enkeltvis i Renoweb-applikationen.

I forbindelse med større projekter, hvor kommunale affaldsordninger fx skal omlægges, kan vi hjælpe med udtræk og analyse af kommunens eksisterende affaldsordninger som grundlag for planlægning af fremtidige ordninger. Med hjælp fra en datakonsulent er det også muligt indlæse nye affaldsordninger i Renoweb for alle borgere på en gang på basis af kommunens egne planlægningsdata.

I den daglige drift kan vi også se på store og små oprydningsopgaver eller opdateringsopgaver, som har et omfang, der gør dem egnede til automatisering.

Konsulentydelser

Affaldsløsninger
Skal I have lavet om i jeres affaldsordninger og fx have ændret i tømmefrekvens, fraktioner eller lignende kan det være en fordel at få en af Swecos konsulenter med i projektet. Vi kan rådgive både om affaldstekniske løsning, og hvordan man får det optimale ud af Renoweb – både ved større projekter/ændringer i affaldsordninger, men også i forhold til den daglige drift.

Vi har stor erfaring med store og små implementeringsprojekter bl.a. omhandlende implementering af 10 fraktioner. Vi er derfor en god sparringspartner i forhold til jeres affaldsløsninger.

RenoWeb og RenoTrack kurser
Vi tilbyder kurser i RenoWeb for nye og erfarende brugere. Kurserne er delt op i administrator- og brugerkurser. Kurset er tilpasset jeres behov og brug af RenoWeb. Systemets mange funktioner bliver gennemgået, alt efter hvilket niveau man skal benytte systemet.

Skal I have ny renovatør eller har I netop købt RenoTrack, så tilbyder vi kurser i RenoTrack. Er I renovatør og har investeret i RenoTrack til brug i en kommune eller har I fået nyt mandskab, så er kurset også aktuelt for jer. Kurset indeholder Office-delen og/eller chauffør-delen. Kontakt os for at høre mere om de forskellige kurser.

Servicetjek
Har I brug for gennemgang af jeres brug af RenoWeb, så tilbyder vi et servicetjek. Dette omhandler bl.a. gennemgang af jeres datastruktur, arbejdsprocesser, brugen af systemets funktioner, kontrolrapporter til sikring af korrekte data. Alt dette for at sikre den mest optimale og effektive brug af RenoWeb ud fra jeres behov. Under dette servicetjek gennemgår vi også data og kan I den forbindelse rådgive og faciliterer oprydning i jeres data, hvis der er behov for dette.

Oprydning af data (sikring af korrekte takster)
Korrekt datagrundlag er vigtigt i forhold til affaldshåndtering. Dette sikrer bl.a. korrekte tømninger, service over for borgerne samt korrekt opkrævning. Vi tilbyder gennemgang og oprydning af jeres data med formål at identificere ukorrekt data og gøre jeres arbejdsopgaver mere effektive og simple – samt sikre at borgere mv. bliver opkrævet korrekt.

Vi står også gerne til rådighed ift. rådgivning om de produkter, der er tilknyttet Renoweb. Eksempelvis Renomobil, RenoTrack, RFID-sensor eller Affaldsportalen.

RFID-sensorer

RFID Taglæser er en fysisk udbygning til renoweb/renotrack der sættes på renovationsbilen. Systemet består af en kontrolboks, taglæse, antenner, lysindikator og modem. Systemet registrer, at en given affaldsbeholder er blevet tømt og tidspunkt for tømningen. Systemet sikrer fuld gennemsigtighed omkring, hvilke affaldsfraktioner der er tømt, og hvornår tømningen skete.

Renovationsmedarbejderen får data ind på medfølgende iPad, hvor turen kan følges, og renovationsmedarbejderen kan indskrive bemærkninger – fx hvis en affaldsbeholder var fejlsorteret eller ikke var sat frem. Renovatør og kommunen kan følge med online via Renoweb.

Sweco håndterer eventuelle reparationer på RFID- sensoren og kan derved hurtigt servicere dine sensorer. Sweco har mange års erfaring med RFID-sensorer og har i dag en lang række kommunale og private kunder, der anvender systemet.

Benjamin Nauta Ibsen

Teamleder / Ressourcehåndtering

Vil du høre nærmere om Digital Affaldshåndtering?

Ønsker du at vide mere om – eller indhente et konkret tilbud på – vores løsninger for digital affaldshåndtering? Udfyld vores kontaktformular, og vi vender tilbage til dig. Vi kan også kontaktes telefonisk på 4348 6197.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.