0 af 0 for ""

Bygningsaffald

Digitale løsninger

Bygningsaffald

Effektiv håndtering ved flytning af byggeaffald

I Danmark skal alt bygge- og anlægsaffald, der flyttes i forbindelse med større bygge-, nedrivnings- eller renoveringsopgaver, registreres og anmeldes til den enkelte kommune.

Med Bygningsaffald er det nemt for borgere og virksomheder at oprette anmeldelser af høj kvalitet, hvilket letter efterfølgende sagsbehandling i kommunerne.

20

Bygningsaffald behandler årligt anmeldelser, der tilsammen omfatter cirka 20 millioner ton bygge- og anlægsaffald

Bygningsaffald bidrager til at sikre korrekt håndtering af byggeaffaldet fra start til slut og giver fuldt overblik over anmeldelser samt den aktuelle status i projektet. Samtidig fungerer løsningen som en kommunikationskanal mellem kommunen og de øvrige involverede parter i projektet.

Anmeldelsesprocessen i Bygningsaffald er nem og guidet for brugerne. Borgere og virksomheder kan følge den indbyggede step-by-step-proces, der guider dem gennem anmeldelsesprocessen, så din organisation får alle nødvendige oplysninger.

Når en ny anmeldelse indsendes, får kommunen en notifikation og kan starte sagsbehandlingen direkte i Bygningsaffald. Eksempelvis ved at korrespondere med anmelderen, godkende og afvise anmeldelser. Alle mails og notifikationer sendes automatisk til relevante samarbejdspartnere i takt med, at din sagsbehandling skrider fremad. På den måde holdes alle aktører opdateret i rette tid.

Derfor skal du vælge Bygningsaffald

– Guidet proces giver anmeldelser af højere kvalitet – intet bliver glemt eller overset
– Mere effektiv sagsbehandling
– Sagsbehandling kan foretages direkte i Bygningsaffald med hurtig journalisering til jeres ESDH-system
– Mails og notifikationer sendes automatisk til alle projektets aktører
– Integration til kommunens hjemmeside samt Byg og Miljø, så alle anmeldelser samles ét sted.

Digitale løsninger

For nærmere information om Bygningsaffald:

Jesper Larsen

Nordic Sales Director