0 af 0 for ""

Byggeri

LCA og EPD

Klimapåvirkning fra byggeri og materialer

I Sweco arbejder vi målrettet med byggeriets klimapåvirkning gennem livscyklusvurderinger (LCA) af byggeri og byggematerialer i de tidlige designfaser.

COOP365 Hvissinge
Visualisering af COOP365 i Hvissinge
Silkeborg Svømmecenter Silkeborg
Plushusene Tårnby, Hedehusene, Nivå, Ballerup
Knudrisrækkerne Aarhus
knudrisrækkerne streetview

Bygninger og klimapåvirkning – LCA

Vi har erfaring med byggeriets klimapåvirkning gennem mere end 100 byggeprojekter fordelt på kontorer, boliger, daginstitutioner, nybyggeri og renovering. Vi har desuden erfaring med at udarbejde livscyklusvurderinger efter forskellige standarder fx den Frivillige Bæredygtighedsklasse, DGNB eller nationale standarder fra England, Sverige, Norge og Holland m.fl.

Materialer og klimapåvirkning – EPD

For at kunne beregne et byggeris klimapåvirkning retvisende er det afgørende, at der findes produktspecifikke miljøvaredeklarationer for de enkelte byggevarer eller brancher, kaldet branche-EPD’er. En miljøvaredeklaration – på engelsk Environmental Product Declaration (EPD) – udarbejdes gennem en livscyklusvurdering, som verificeres af tredjepart og udgives på en anerkendt EPD-platform fx EPD-Danmark.

I Sweco udarbejder vi miljøvaredeklarationer på byggevarer og bistår også med rådgivning om hvorledes producenten kan optimere produktionen, så klimapåvirkningen og andre miljøbelastninger fra produktionen minimeres. Miljøvaredeklarationerne kan bruges af LCA-konsulenter, arkitekter og ingeniører og indgår typisk i beregningen af en bygnings klimapåvirkning (bygnings-LCA), som bl.a. udarbejdes i forbindelse med en DGNB-certificering af et byggeri. Ved at arbejde på tværs af forskellige typer livscyklusvurderinger skaber vi stor værdi, som vores kunder drager nytte af i rådgivningen.

Frivillig Bæredygtighedsklasse

Bolig- og Planstyrelsen lancerede i 2020 en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der skal hjælpe byggebranchen med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri – for at sikre en grøn omstilling af byggeriet. Det er en målsætning, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

EPD Danmark

EPD Danmark udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer iht. kravene i den europæiske standard EN15804. Organisationen arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber.

 

Specialister

Vores voksende team af specialister på tværs af landet har erfaring med at udarbejde livscyklusvurderinger for bygninger og materialer. Vi står klar til at rådgive dig om at minimere dit projekts klimapåvirkninger.

Christine Collin

Teamleder for Bæredygtighed, Energi & Indeklima

Nana Lin Rasmussen

Bæredygtighedsingeniør / LCA-konsulent

Interesseret i LCA og EPD?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Copy link
Powered by Social Snap