0 af 0 for ""

Ejendomsstrategi

Byggeri

Ejendomsstrategisk rådgivning

Hvorfor en ejendomsstrategi?

For mange virksomheder er brug og drift af ejendomsporteføljen én af de største udgiftsposter. Det kræver samtidig mange ressourcer at tilpasse ejendomsporteføljen til virksomhedens og brugernes skiftende behov.

Desuden står mange virksomheder overfor at skulle opgradere deres ejendomsporteføljer, så de bliver mere bæredygtige. Endelig står mange driftsorganisationer over for en digital transformation, som skal sikre en bedre understøttelse af driftsprocesserne i fremtiden.

Netop derfor er det afgørende for virksomheder med større ejendomsporteføljer at få udarbejdet en ejendomsstrategi, som klarlægger den nuværende situation, målene på de forskellige områder samt en plan for hvordan målene opnås.

Centralt i ejendomsstrategien er en afklaring af virksomhedens behov for lokationer, indretning og services. Desuden indgår en afklaring af hvilke bagvedliggende procedurer og systemer, som kan sikre, at de nødvendige driftsprocesser opretholdes.

Endelig indgår en afklaring af behovet for udbud, styring og kontrol af interne og eksterne serviceleverancer (bl.a. vedligehold og services). Ofte suppleres ejendomsstrategien med et bud på, hvordan driftsorganisationen bør organiseres i fremtiden samt en investeringsplan for hele transformationen.

Hvordan tilpasser du virksomhedens ejendomsportefølje til fremtidige behov?

Fremtidens behov for virksomhedens fysiske rammer (lokationer, lokaler og øvrige faciliteter) afgøres af virksomhedens strategi, men også af samfundets krav (rammebetingelser) samt af brugernes krav og forventninger.

I fremtiden vil der blive stillet endog meget strenge krav til ejendommes klimaftryk, og brugere forventes at have øgede forventninger til indretning, faciliteter og services. Kun med et samlet overblik over virksomhedens strategi, trends i samfundet og brugernes forventede behov er der grundlag for en god ejendomsstrategi.

Ejendomsstrategi
Ejendomsstrategi

Hvad kan Sweco levere?

Swecos team for bæredygtighed og strategi har stor erfaring med at udvikle ejendomsstrategier for nationale og internationale virksomheder og for private som offentlige kunder.

Udviklingen af en ejendomsstrategi starter typisk med at afklare virksomhedens nuværende strategi samt med at skabe et overblik over virksomhedens eksisterende ejendomsportefølje, serviceleverancer, driftsprocesser samt system- og datagrundlag. Herefter foretager vi en analyse af, hvordan ejendomsporteføljen kan udvikles, så den bedst understøtter virksomheden strategisk.

Den endelige ejendomsstrategi sikrer, at alle ejendomsrelaterede aktiviteter bliver afstemt med virksomhedens strategimål. Med ejendomsstrategien opnår kunden en samlet og fælles plan for alle ejendomsrelaterede tiltag i virksomheden.

Tag kontakt til Sweco og hør nærmere om, hvordan jeres ejendomsstrategi kan blive udviklet.

Poul Ebbesen / Ejendomsstrategi

Poul Ebbesen

Chefspecialist / Ejendomsstrategi
Vil du vide mere om ejendomsstrategisk rådgivning?
Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.