0 af 0 for ""

Uddan dig til arbejdsmiljøkoordinator hos Sweco

Bliv arbejdsmiljøkoordinator hos Sweco og få undervisning af branchens førende eksperter, indslag fra dygtige gæsteforelæsere og en praksisnær oplæring til rollen som arbejdsmiljøkoordinator.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

5-dages online kursus

Vi tilpasser løbende Swecos koordinatoruddannelse til de gældende corona-restriktioner og retningslinjer. Vi afvikler det kommende hold med opstart d. 12. april som et online-uddannelsesforløb.

Tidspunkt: Undervisningen ligger inden for normal arbejdstid.
Deltagerantal: Min. 8 deltagere / max. 18 deltagere.
Pris: 6.750 kr. ekskl. moms.
Hvor: Online-undervisning via Teams. Kursister skal selv have adgang til en computer med Teams installeret.

Yderligere praktisk information og digital invitation følger direkte til tilmeldte kursister.

Arbejdsmiljøkoordinatorkursus af praktikere – for praktikere

Swecos uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator er udviklet af praktikere, som har sin daglige gang på nogle af landets største byggepladser. Den store praktiske viden bringer vi i spil på uddannelsen, hvor du som kursist vil få glæde af erfaringer og indsigter fra nogle af landets største og mest komplekse byggeprojekter. Du kommer i undervisningen til at arbejde med eksempler fra virkeligheden og praksisnære øvelser, som ruster dig til at varetage koordinatorrollen. Her er fokus på centrale processer i alle projektfaser – fra koordinering i projekteringsfasen til selve udførelsen – fordi den gode planlægning giver et bedre arbejdsmiljø.

Bliv undervist af branchens bedste

På Swecos uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator bliver du undervist af Danmarks førende eksperter inden for arbejdsmiljøkoordinering. Vi trækker på kompetencer og viden fra vores 11 mand store in-house afdeling – Danmarks stærkeste team af specialister inden for feltet.

Én fast underviser og relevante gæsteforlæsere

Vi tilbyder vores kursister en fast underviser på hvert kursus, og har to undervisere på i udvalgte moduler, hvor det giver mening. Vi trækker også på vores netværk af relevante gæsteforelæsere fra eksempelvis Byggeriets Arbejdsmiljøbus eller Arbejdstilsynet. Det giver både variation i undervisningen og specialiserede indsigter direkte fra landets byggepladser. Sweco er godkendt som udbyder af den lovpligtige koordinatoruddannelse, som opfylder kravet til dig som arbejdsmiljøkoordinator på store byggepladser.

Du kan læse mere om de generelle regler omkring uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator her

Sådan er uddannelsen bygget op

Swecos arbejdsmiljøuddannelse adskiller sig ved at være modulopbygget. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses det enkelte hold og kursisternes forudsætninger, udfordringer og erfaringer samtidig med, at vi kommer igennem alle nødvendige emner. Uddannelsen varer 37 timer, som er fordelt på et 3-dages modul og et 2-dages modul. Imellem de to undervisningsgange skal du løse en opgave, som du kan vælge ud fra, hvilken type virksomhed, du arbejder i.

Se et eksempel på et undervisningsforløb her

Undervisning på AMK-uddannelsen
Undervisning på AMK-uddannelsen 8
placeholder small

Sven Duckert

Arbejdsmiljørådgiver
Kim Borch

Kim Flemming Borch

Arbejdsmiljørådgiver / Arbejdsmiljøkoordinator