0 af 0 for ""

Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Sweco

Hos Sweco arbejder vi professionelt med arbejdsmiljø. Derfor tilbyder vi den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (22 timer), der er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Undervisning på uddannelsen

3 dages online kursus

Swecos arbejdsmiljøuddannelsen er naturligvis også påvirket af corona-restriktionerne. Vi tager situationen meget alvorligt og har derfor valgt at afvikle det kommende hold med opstart d. 7. april 2021 som et online-uddannelsesforløb.

Vi følger desuden løbende retningslinjerne fra Regeringen, sundhedsmyndighederne og arbejdstilsynet og vil tilpasse de øvrige planlagte kurser for 2021 til de aktuelt gældende retningslinjer og orientere herom her på siden samt direkte til tilmeldte kursister.

Tidspunkt: Undervisningen ligger inden for normal arbejdstid.
Deltagerantal: Min. 8 deltagere / max. 18 deltagere.
Pris: 4.500 kr. ekskl. moms.
Hvor: Online-undervisning via Teams. Kursister skal selv have adgang til en computer med Teams installeret. Yderligere praktisk information og digital invitation følger direkte til tilmeldte kursister.

På kurset kommer du til at arbejde med eksempler fra virkeligheden og praksisnære øvelser, der giver dig grundlæggende viden om arbejdsmiljø og konkrete redskaber til at styrke din virksomheds interne, forebyggende arbejdsmiljøarbejde og effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Som kursist på Swecos arbejdsmiljøuddannelse bliver du undervist af vores fageksperter, der selv arbejder med arbejdsmiljø dagligt. Vi trækker desuden til udvalgte moduler på vores netværk af relevante gæsteforelæsere, der bidrager med specialiserede indsigter.

Hvem kan deltage i kurset?

Hvis du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i din virksomhed, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget.

Swecos uddannelse er en bredt repræsenteret og retter sig mod alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen – både arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er også muligt at deltage på uddannelsen og udbygge din viden om arbejdsmiljø, selvom du ikke er medlem af en AMO-gruppe.

Hvis du som medlem af AMO har deltaget i arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som gjaldt før 1. april 1991, skal du gennemføre en ny arbejdsmiljøuddannelse.

Sådan er uddannelsen bygget op

På uddannelsen tager vi udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, viden og erfaringer fra eget arbejde i AMO, og vi praktiserer en dialogbaseret tilgang til problemstillinger og løsninger af de arbejdsmiljøopgaver, som deltagerne møder i deres hverdag.

Vi veksler mellem teori, praktiske øvelser, aktivt gruppearbejde og plenumdiskussioner for at give variation til undervisningen.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse varer tre dage, eller hvad der svarer til 22 timer. Uddannelsen fordeler sig ligeligt over 3 dage i to perioder; hhv. på 2 og 1 dage.

Mellem første og anden kursusdel skal du som deltager arbejde med en praktisk opgave, der er relevant og aktuel i forhold til din egen arbejdsplads.

Se et eksempel på et undervisningsforløb her.

Afbudsregler

Ved afmelding eller flytning til andet kursus 2-4 uger før kursusstart opkræves et gebyr på 50 procent af kursusprisen. Ved flytning til andet kursus fra 2 uger før kursusstart til dagen før kursusstart opkræves et gebyr på 75 procent af kursusprisen.

Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse opkræves fuld pris. Du har dog mulighed for at overdrage kurset til en anden deltager fra din virksomhed, hvis du bliver forhindret, såfremt du orienterer os senest dagen inden kursusstart.

Sweco er godkendt som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Du kan læse mere om de generelle regler omkring AMO-uddannelsen her.

placeholder small

Sven Duckert

Arbejdsmiljørådgiver