0 af 0 for ""

Byggeri og byrum

Byggeledelse og arbejdsmiljø

I Sweco ser vi store fordele ved at inddrage byggeledelse og arbejdsmiljø allerede i projekteringen – for eksempel i forbindelse med projektgranskning. Det gør vi, fordi det er i den indledende fase, at de vigtige og langsigtede beslutninger træffes, og at vi dermed kan bidrage med vores tilgang til bygbarhed og grænsefladekoordinering.

Vores byggeledelsesteam bistår dig og varetager alle udførelsesaspekter i byggeriet på alle typer af byggeprojekter og anlægsprojekter. Vi sørger for, at entrepriserne gennemføres efter tidsplanen, budgettet, aftalt kvalitet, krav og uforudsete forhold – alt sammen i samarbejde med fagtilsyn, projektopfølgning og projektledelse.

Vores byggeledere er sammen med projektledelsen bindeleddet mellem din vision og den vellykkede implementering.

Udvalgte projekter

Ny Nørreport St. København
Nørreport Station med trafik
Rigshospitalet, Nordfløjen København
Nordfløjen facade
Østerport Station København
Østerport Station facade med tårn
Verdens Bedste Børneby København
Verdens Bedste Børneby facade

Arbejdsmiljøkoordinering

I Sweco tilbyder vi professionel arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse, autoriseret rådgivning samt undervisning​.

Arbejdsmiljø under projektering, AMK (P)​

Vi arbejder systematisk med procesplaner og risikovurdering af de planlagte byggeaktiviteter sammen med de projekterende. Vi følger op på, at risikoreducerende tiltag beskrives og indarbejdes i projektmaterialet.

Arbejdsmiljø under udførelse, AMK (B)​

Vi samarbejder og har tæt dialog med byggepladsen, tilsynet, myndighederne og entreprenørerne, så vi identificerer potentielt farlige situationer i tide. Vi har samtidig fokus på at motivere medarbejderne på byggepladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed.

Påbud fra Arbejdstilsynet​

Sweco tilbyder autoriseret rådgivning på alle områder inden for arbejdsmiljø, og vi sikrer en professionel håndtering af hele processen fra påbud til redegørelse.

Uddannelser/undervisning​

I Sweco udbyder vi den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøkoordinatorer og kan hjælpe alle typer virksomheder med at overholde lovgivning i forhold til efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen og facilitering af årlig drøftelse. Vi har mange års erfaring i afholdelse af virksomhedsrettede kurser inden for arbejdsmiljø.

Jesper Feddersen

Jesper Feddersen

Afdelingschef, Byggeledelse og Arbejdsmiljø

Interesseret i byggeledelse og arbejdsmiljø?

Send os dit spørgsmål, og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.